Aktuelle saker - Side 6

foto av Sigrid B. Thoresen
Publisert 14. aug. 2015 13:27

Sigrid Bratlie Thoresen tildeles Hans Majestet Kongens gullmedalje.

Publisert 12. aug. 2015 15:05

Professor Per Høglend er tildelt Distinguished Research Career Award 2015 fra Society of Psychotherapy Research.

Publisert 11. aug. 2015 13:44

American Orthopedic Society of Sports Medicine har innlemmet professor og overlege Lars Engebretsen i sin Hall of Fame.

Bilde av professor Ludvig M. Sollid, UiO
Publisert 19. juni 2015 13:32

Professor Ludvig M. Sollid og forskerne hans er utpekt som én av fem verdensledende forskergrupper ved UiO. De får betydelige midler til sin internasjonale satsning på cøliakiforskning.

Trygve Brauns Leergaard får undervisningspris av prodekan Ingrid Os.
Publisert 17. juni 2015 14:32

Prisen for kvalitet i profesjonsstudiet i medisin for 2014 gikk til førstamanuensis Trygve Brauns Lergaard. Prisen får han blant annet for utviklingen av digitale læringsressurser og andre kvalitetsforbedrende prosjekter på medisinstudiet.

Holme og Løberg mottar pris
Publisert 10. juni 2015 13:05

Den norske Fulbright alumniorganisasjonens vitenskapelige komité har tildelt Øyvind Holme og Magnus Løberg prisen for beste forskningsartikkel i 2014. Artikkelen som er publisert i Journal of the American Medical Association (JAMA) viser at screeningen var et effektivt tiltak for å redusere både forekomst og død av tykktarmskreft.

Portrettfoto av Grete Dyb
Publisert 4. juni 2015 10:20

Grete Dyb er vinner av årets Marie Spångberg-pris fra Fond til fremme av kvinnelige legers vitenskapelige innsats. Prisen ble delt ut på Legeforeningens landsstyremøte 27. mai.

Wenche Barth Eide mottar den kongelige norske fortjenstorden
Publisert 5. mai 2015 15:51

Wenche Barth Eide har blitt utnevnt til kommandør av Den Kongelige Norske Fortjenstorden, for sitt internasjonale arbeid innen ernæring og matrettigheter.

Publisert 5. mai 2015 10:42

Professor Anne-Lise Børresen-Dale tildeles Fridtjof Nansens belønning for fremragende forskning for sin forskning på molekylær kreftmedisin. Prisen for yngre fremragende forskere tildeles Jan Terje Andersen som er ansatt på OUS og tilknyttet Senter for immunregulering (CIR).

Portrett av Marit Helene Hem
Publisert 30. apr. 2015 13:29

Senter for medisinsk etikk har fått to Scientia Fellows. Marit Helene Hem og Elleke Landeweer fra Nederland bytter arbeidsplass for et år, som et ledd i karriereutvikling mot professorkompetanse.

Publisert 27. apr. 2015 14:14

Over 700 bidrag kom inn til video- og fotokonkurransen #medisin200 på fakultetes sosiale medier. Studenten Caroline Mehl Fjellstad gikk til topps og stakk avgårde med gavekortet verd 7000 kroner.

Publisert 24. apr. 2015 15:17

Fra og med 1. april er UiO-sentrene BiO og NCMM organisert under Det medisinske fakultet på linje med fakultetets tre institutter.

Publisert 17. apr. 2015 14:12

Medisinsk fakultet har nylig opprettet Helsevitenskapelig utdanningssenter (HUS). Senteret skal utvikle fakultetets egne utdanninger gjennom forskning og innovasjon.

Kursholder og deltaker diskuterer tekster ved et bord.
Publisert 26. mars 2015 15:30

Å skrive presist og enkelt er en kunst, men det er ikke så vanskelig som mange frykter. Klinikk for kreft, kirurgi og transplantasjon har tatt grep og tilbyr nå sine stipendiater og postdoktorer hjelp til å komme over kneika. 

Bilde av de fire ansatte i den nye enheten for studiestøtte. Jarle Breivik, Marte Øvstetun, Else-Marie "Maje" Siebke og Alieu S. K. Cham.
Publisert 24. mars 2015 12:15

Institutt for medisinske basalfag (IMB) har opprettet en egen Enhet for studiestøtte. Målet er å styrke studiekvaliteten gjennom mer faglig samarbeid og bedre administrativ koordinering.

Per Morten Sandset ved pulten på sitt kontor
Publisert 27. feb. 2015 12:41

Professor Per Morten Sandset tiltrer stillingen som direktør for forskning og innovasjon i Helse Sør-Øst RHF 15. mars.

Publisert 16. feb. 2015 16:50

Forskere ved Avdeling for ernæringsvitenskap har laget en ny rapport med mål, vekt og porsjonsstørrelser for 700 matvarer og matretter.

Publisert 3. feb. 2015 08:24

Tirsdag 3. februar overrekker H.M. Kong Harald Nasjonalforeningens Hjertepris til professor Terje Pedersen.

Bilde av Morten Lindbæk, Christopher Gradmann, Dag Berild, Otto Cars og Jørundt Straand.
Publisert 2. feb. 2015 15:28

Fakultetets lørdagsseminarer i jubileumsåret 2014 var en suksess. Vi har nå besluttet at de skal fortsette i 2015 - i ny drakt.

Bilde av professor Lars Aabakken, UiO
Publisert 2. feb. 2015 14:56

Vi har kåret de siste månedsvinnerne i foto- og filmkonkuransen. Konkurransen var en del av jubileumsaktivitene i 2014.

Publisert 21. jan. 2015 13:31

På sin 70-årsdag den 20 januar ble professor Øivind Ekeberg hedret med utnevnelse til Ridder 1. klasse av Den Kongelige Norske St. Olavs Orden. Han mottar utmerkelsen for sin innsats for medisin og samfunnsliv.

Portrett av Michael Bretthauer
Publisert 17. des. 2014 14:39

Professor Michael Bretthauer har fått pris for å ha utmerket seg som forsker innenfor fagfeltet tarmkreft. 9. desember holdt han forelesning ved The University of Pittsburgh, i forbindelse med tildelingen av «The Sadie Gerson Distinguished Scholar Award».

Publisert 15. des. 2014 16:39

Forskningsrådet har offentliggjort listen over hvem som får dele på 1,07 milliarder kroner i Fri prosjektstøtte. Fem forskere ved IMB er blant de som får midler.

Publisert 15. des. 2014 10:54

Immunforsvarets T-celler er avgjørende for å forsvare oss mot mikrober og kreft. Nå har forskere ved IMB påvist en ny mekanisme for hvordan T-cellene kontrolleres.

Christian Drevon
Publisert 2. des. 2014 09:42

Det europeiske forskningsprosjektet The Food Biomarkers Alliance (FOODBALL) mottok nylig midler fra EU for finne ut hva europeere spiser. Christian Drevon leder den norske delen av arbeidet.