Aktuelle saker - Side 8

Platform release logo
Publisert 29. mars 2016 18:12

Onsdag 30. mars 2016 gjør Human Brain Project (HBP) 6 nye informasjonsteknologiske plattformer tilgjengelig for forskere.

Publisert 21. mars 2016 11:23

Fremtidige leger gjennomfører praktisk prøveeksamen i samarbeid med Ferdighetssenteret.

Publisert 16. mars 2016 14:02

Det er i år 20 år siden Nasjonalt senter for selvmordsforskning og –forebygging ble opprettet. 15. mars markerte de 20-årsjubileet med seminar på Litteraturhuset i Oslo.

Bildet viser Kjetil Tasken, professor i medisin ved UiO, som fikk Kong Olav Vs kreftforskningspris 2016
Publisert 9. mars 2016 09:47

Professor Kjetil Taskén ved det medisinske fakultet har fått kreftforskningsprisen 2016 for sitt arbeid med immunterapi. – Det er en stor anerkjennelse av det arbeidet vi har gjort, sier en ydmyk Taskén.

Bilde av forsker Elleke Landeweer.
Publisert 3. mars 2016 16:23

Elleke Landeweer er i Norge for å forske i to år på medisinsk etikk. Midlene har kommet på plass gjennom Scientia Fellows.

Utdanningspris tildelt til E. Dissen og M. Elstad
Publisert 3. mars 2016 11:28

Onsdag 17. februar ble Erik Dissen og Maja Elstad anerkjent for arbeidet med kvalitetsforbedring av Modul 1 og 2.

T. Holmøy og J. Glover
Publisert 1. mars 2016 16:00

Fredag 26. februar 2016 overrakk Stiftelsen ALS Norsk støttegruppe penger til to nye forskningsprosjekter på ALS.

Publisert 1. mars 2016 11:00

Professor Joel Glover ved IMB og professor Trygve Holmøy ved Klinmed har mottatt midler fra Stiftelsen ALS Norsk Støttegruppe for å forske på ALS.

Publisert 24. feb. 2016 18:08

Det er påvist et meget sannsynlig kusma tilfelle hos student på Modul 6.  I samråd med SiO tilbys nå vaksine.

Publisert 18. feb. 2016 11:09

Knapt noe annet samfunnsområde har så mange etiske utfordringer som helsesektoren. Derfor har Det odontologiske fakultet nå satt inn et støt for å styrke etikkundervisningen ved masterprogrammet. Tanken er at studentene skal bli bedre rustet til å håndtere de etiske dilemmaene de garantert kommer til å støte på når de skal ut i arbeidslivet. 

To sykepleiere i uniform på sykehus
Publisert 17. feb. 2016 15:42

På master i avansert geriatrisk sykepleie får studentene mer enn 400 timer med veiledet praksis. Shima Teramoto og Gro Nagel synes det er nyttig å være i praksis sammen, siden de har ulik bakgrunn fra sykehus og kommunehelsetjenesten

Portrett
Publisert 9. feb. 2016 12:33

Masterstudent Marthe Kristin Nereng skal være en uke i praksis ved en poliklinikk i Baltimore. Avdeling for sykepleievitenskap har fått midler fra SIU til praksisutveksling til USA. På denne måten får studentene verdifull erfaring og inspirasjon til å utvikle den nye rollen som avansert geriatrisk sykepleier i Norge.

Publisert 3. feb. 2016 13:15

Fakultetets pris for kvalitet i bachelor- og mastergradutdanningene for 2015 gikk til professor Anne Marit Mengshoel, Institutt for helse og samfunn, avdeling for helsefag.

Portrettbilder. Kvinne med beige topp, to menn med hvit skjorte og legefrakk.
Publisert 1. feb. 2016 11:14

Diabetesforskere ved Klinmed er blant deltakerne i en storstilt EU-satsning som vil finne årsaken til type 1 Diabetes.

Publisert 1. feb. 2016 10:51

Masterstudenter i avansert geriatrisk sykepleie har hatt en ukes undervisning med Carrie Perfetto fra Baltimore, som har mer enn 20 års erfaring i å veilede denne type studenter. Hun kombinerer teori fra ulike fagfelt med inngående praktiske øvelser for å heve kompetansen hos sykepleiere som følger opp og har ansvar for eldre pasienter med sammensatte helseproblem.

Publisert 29. jan. 2016 10:30

Anne Simonsen, Erlend Nagelhus og Philippe Collas var tre av 46 kandidater som fikk støtte fra FRIPRO Toppforsk. 172 søknader ble vurdert i denne runden.

Sverre Grepperud med utregning på tavle
Publisert 26. jan. 2016 13:30

Utvikle deg som leder og få en formell lederutdanning skreddersydd for helsetjenesten. Master i helseadministrasjon ved UiO gir bred og solid kunnskap til å utøve ledelse i helsetjenesten. Fra høsten 2016 er undervisningen samlingsbasert.

Erlend Arnulf Nagelhus
Publisert 14. jan. 2016 16:27

Prosjektet «Developing a novel experimental approach to identify subjects at risk for developing Alzheimer’s disease» tildeles en støtte på NOK 10 millioner over en fireårsperiode.

Portrettbilde av Tone Tønjum. Kvinne med briller, kort lyst hår og hvit legefrakk.
Publisert 14. jan. 2016 10:35

For andre år på rad deler Olav Thon-stiftelsen ut faglige priser og støtte til forskning innenfor medisinske og matematisk-naturvitenskapelige fag. To Klinmed-forskere er blant de som får nyte godt av midlene.

Bilde av professor Per Grøttum
Publisert 14. jan. 2016 10:16

Professor Per Grøttum ble i dag tildelt Olav Thons nasjonale fagpris for fremragende undervisning. Han får prisen for sitt arbeid med digitale undervisnings- og eksamensformer innen medisinutdanningen ved fakultetet.

A neuron
Publisert 13. jan. 2016 15:33

Fra 2016 skal Norge delta i Nettverket for europeisk finansering av hjerne-  og nervesystemforskning (NEURON).  Allerede nå kan norske forskere levere et forslag for årets prosjekt.

Jonas Gahr Støre
Publisert 12. jan. 2016 12:40

Norsk Forum for Helseledelse holdt sin årlige konferanse i Oslo 7.-8. januar. Jonas Gahr Støre innledet seminaret for 200 deltakere som fikk høre presentasjoner og debatt rundt ny nasjonal helse- og sykehusplan og det nyetablerte direktoratet for e-Helse.

Publisert 8. jan. 2016 13:57

Professor Anne-Lise Børresen-Dale mottok i desember Distinguished Lectureship in Breast Cancer Research fra the American Association for Cancer Research.

Sykepleier med PC
Publisert 23. des. 2015 15:22

International Medical Informatics Association har vurdert en vitenskapelig publikasjon fra sykepleieforskere ved UiO som en av tre beste om elektroniske helseinformasjonssystemer for å bedre pasientsentrert samhandling.

Publisert 16. des. 2015 12:28

Førsteamanuensis Gonzalez har fått forskningspris for 2015 fra Leon Jarners Minnefond til fremme av forskning om Alzheimers sykdom og aldersdemens. Hun har fått prisen for prosjektet "Sansehager som miljøbehandling ved demenslidelser".