Aktuelle saker - Side 8

Publisert 6. nov. 2012 10:13

I USA lærte forsker Erlend Nagelhus å bruke avansert lasermikroskopi til å studere hjernens struktur og funksjon. Det nyter Lettenseteret godt av.

Publisert 24. okt. 2012 20:39

Ingen sykdommer bryr seg om landegrenser. Nettopp derfor forsøker professor Espen Bjertness å bygge broer for kunnskap.

Publisert 9. okt. 2012 13:15

Stipendiat Gunhild Nyborg deltok i Oslo-finale på Sentrum Scene 25. september. Hun fikk ros for sin engasjerende presentasjon om uheldig legemiddelbruk hos eldre.

Publisert 27. juni 2012 18:17

Hvordan bør e-læringen ved de medisinske fakultetene utvikles? Nasjonalt dekanmøte tok diskusjonen.

Publisert 27. juni 2012 17:30

– Global helse er en stor del av fremtidig medisin, sa dekan Frode Vartdal på årets nasjonale dekanmøte i Bergen.

Publisert 27. juni 2012 16:19

Hvordan påvirker næringsstoffene helsen vår? Professor Christian A. Drevon og hans gruppe forsøker å finne svaret. Da er et internasjonalt forskningsfellesskap gull verdt.

Publisert 1. juni 2012 11:42

Hvert år dør millioner av mennesker av sykdommer som kunne vært forebygget eller behandlet, spesielt i fattige land. Alle land bør forplikte seg til å bidra med offentlig finansiering til medisinsk innovasjon, mener ekspertgruppe.

Publisert 21. mai 2012 14:06

I første halvår av 2012 vil det bli avlagt 130 ph.d.-grader ved fakultetet. Dette er ny rekord. Fakultetet utdanner en av fem ph.d.-kandidater i Norge. Les mer i rektors blogg.

Publisert 11. mai 2012 14:18

SERAF-rapporten "Dødelige overdoser i Oslo 2006 til 2008. En helhetlig gjennomgang" vant Kunnskap Oslo sin premie for beste forskningsbidrag om Oslo-tematikk.

Publisert 24. apr. 2012 10:33

Gynekolog og professor i samfunnsmedisin Johanne Sundby har et ben solid plantet i Afrika. Her har langvarige forskningssamarbeid synliggjort sammenhengen mellom reproduktiv helse og politikk.

Publisert 9. mars 2012 09:45

Har man først fått seg én samarbeidspartner, så har man også åpnet døren for en rekke nye bekjentskaper. Dette har professor Philippe Collas erfart.

Publisert 21. feb. 2012 16:41

Flere forskningsmiljøer ved fakultetet er tildelt FRIPRO-midler gjennom Fellesløftet, som er et samarbeid mellom Norges Forskningsråd (NFR), Kunnskapsdepartementet og universitetene.

Publisert 15. feb. 2012 11:09

Hvordan bør politikere handle for å fremme helse i internasjonalt perspektiv?

Publisert 14. feb. 2012 15:58

En internasjonal ekspertgruppe jobber for å finne årsakene til en sjelden leversykdom. En generøs donasjon fra Canica AS har lagt til rette for samarbeidet.

Publisert 3. feb. 2012 11:02

Institutt for helse og samfunn og Oslo kommune skal sammen meisle ut gode idéer for hvordan forskning og utdanning knyttet til kommunale helse- og velferdstjenester bør foregå.