Aktuelle saker - Side 8

Publisert 15. feb. 2012 11:09

Hvordan bør politikere handle for å fremme helse i internasjonalt perspektiv?

Publisert 14. feb. 2012 15:58

En internasjonal ekspertgruppe jobber for å finne årsakene til en sjelden leversykdom. En generøs donasjon fra Canica AS har lagt til rette for samarbeidet.

Publisert 3. feb. 2012 11:02

Institutt for helse og samfunn og Oslo kommune skal sammen meisle ut gode idéer for hvordan forskning og utdanning knyttet til kommunale helse- og velferdstjenester bør foregå.

Publisert 30. nov. 2011 23:21

Professor Terje Rolf Pedersen er tildelt den internasjonale prisen ”The Anitschkow Prize”. Pedersen får utmerkelsen for sin fremragende forskning innen feltet arteriosklerose.  

Publisert 10. nov. 2011 10:51

Kreftforeningen står for organisasjonens største enkeltutdeling av forskningsmidler noensinne når den nå innvilger 147, 7 millioner kroner  til kreftforskning. 15 av forskerne som får støtte tilhører Det medisinske fakultet.

Publisert 1. nov. 2011 13:10

Senter for molekylærbiologi og nevrovitenskap (CMBN) ved Institutt for medisinske basalfag mottok nylig den gledelige nyheten om at deres søknad var én av tolv som nådde opp i Forskningsrådets konkurranse om midler for etablering av ny forskningsinfrastruktur.

Publisert 1. nov. 2011 13:06

Jubileumsseminaret 26. oktober viste at fagmiljøet og studiet innenfor helseadministrasjon fremdeles er et viktig bidrag for å utdanne dyktige helseledere, slik det var da det første kullet startet i 1986.

Publisert 25. okt. 2011 12:58

Professor Johanna Olweus' forskergruppe stakk av med førsteplassen og 100.000 kroner under årets utdeling av Idéprisen.

Publisert 20. okt. 2011 15:29

På jubileumsseminaret i universitets aula 12. oktober, kom det tydelig frem at rehabilitering, trygd og folkehelse er viktige forskningsområder for UiO. Institutt for helse og samfunn ønsker å satse mer på utdanning og forskning innenfor folkehelse.

Publisert 20. okt. 2011 12:39

Tidligere IMB-stipendiat John Arne Dahl tildeles Hans Majestets Kongens gullmedalje for beste doktorgradsavhandling ved Det medisinske fakultet for 2010.

Publisert 19. okt. 2011 11:36

Professor Ola Didrik Saugstad er tildelt den internasjonale prisen ”The Landmark Award”. Saugstad får utmerkelsen for sin forskning som har endret verdensstandarden for oksygenprosent ved gjenoppliving av nyfødte.

Publisert 11. okt. 2011 10:13

Fakultetets medisinstudenter trener på traumebehandling gjennom simulering. En ny rapport viser at denne pionérmetoden øker læringsutbyttet.

Publisert 3. okt. 2011 10:37

Hvordan kan norske og internasjonale helseaktører bidra til gjensidig kapasitetsbygning i en globalisert verden?

Publisert 21. sep. 2011 10:49

En kardiolog som har bidratt til å revolusjonere behandlingen av hjerteinfarkt og en verdensledende endokrinolog er kreert til æresdoktorer ved UiO. 

Publisert 12. sep. 2011 22:40

Æresdoktor Jean-Claude Mbanya har bidratt betydelig til bevissthet rundt diabetes type 2, både som forsker og som President for det Internasjonale Diabetes Forbundet. 1. september ble Mbanya tildelt tittelen som æresdoktor i en høytidelig seremoni ved UiO

Publisert 7. juli 2011 12:55

I juni var fakultetet vert for det årlige Nasjonalt Dekanmøte i medisin. Årets tema var samhandlingsreformen.

Publisert 4. juli 2011 12:39

I en globalisert verden møter helseforskningen nye utfordringer. Under en stor internasjonal konferanse i september rettes oppmerksomheten mot global helse.

Publisert 1. juli 2011 13:09

Fakultetet har en vellykket utveksling av medisinstudenter med University of Melbourne. Denne uken hadde vi besøk fra Australia for å diskutere videre samarbeid.

Publisert 23. juni 2011 10:05

I mai besøkte en delegasjon fra Det medisinske fakultet viktige samarbeidspartnere i Moskva. Universitetets samarbeid med Russland var kort tid etterpå tema på en egen konferanse i regi av Kunnskapsdepartementet.

Publisert 17. juni 2011 10:22

Professor og overlege Sverre Heim ble den 14. juni tildelt Kong Olav Vs Kreftforskningspris 2011 for sin langvarige og grundige forskning på kromosommønstre i kreftceller.   

Publisert 7. juni 2011 13:00

PhD-student Helene Knævelsrud er en av finalistene i årets Forsker Grand Prix. Finalen går av stabelen 24. september i Oslo.

Publisert 31. mai 2011 18:13

Kunnskapsdepartementets årlige utdanningskvalitetspris er i år tildelt Masterprogram i helsefagvitenskap ved Det medisinske fakultet. 

Publisert 16. mai 2011 10:18

Finn Olav Levy håper at det nye K.G. Jebsensenteret for hjerteforskning vil bidra til bedre diagnostikk og forståelse av hjertesvikt.

Publisert 11. apr. 2011 20:43

Habilitering- og rehabilitering i et tverrfaglig perspektiv er temaet for et forskningsmiljø med sterk representasjon fra Helsam og Klinmed som nå oppretter senteret CHARM. Forskerne skal hjelpe hverandre på tvers av fagområder for å videreutvikle feltet.  

Publisert 23. feb. 2011 13:19

MED innledet før jul forhandlinger om fornyelse av en samarbeidsavtale med University of Zimbabwe.