Aktuelle saker - Side 8

Publisert 27. juni 2014 10:33

SERAF lanserte i går torsdag 26. juni, et nytt prosjekt i Oslo og Bergen, med utdeling av nalokson nesespray som akuttbehandling av opioid (heroin og morfin) overdose som ble åpnet av helseminister Bent Høie.

Publisert 2. juni 2014 14:48

Professor Harald Stenmark er tildelt Kong Olav Vs Kreftforskningspris 2014.

Publisert 11. apr. 2014 15:17

Masterstudenter i avansert geriatrisk sykepleie og sykepleievitenskap presenterte prosjekter innenfor kvalitets- og fagutvikling i åpent seminar 4. april ved Oslo universitetssykehus.

Publisert 11. apr. 2014 14:58

H.M. Kongen har utnevnt professor emerita dr. med. Babill Stray-Pedersen til Ridder av 1. klasse av St. Olavs orden.

Publisert 2. apr. 2014 11:40

Scientia Fellows er et EU-finansiert, internasjonalt postdoktorprogram innen helseforskning.

Publisert 3. mars 2014 17:51

I anledning Ole Bergs 70-årsdag ble begivenheten feiret med faglig seminar Konservativ helsepolitikk - hva er det? fredag 28.februar. Tidligere og nåværende kolleger, studenter og helseministre var blant bidragsyterne og deltakerne.

Publisert 21. feb. 2014 15:32

Førstemanuensis Torkel Hafting Fyhn og postdoktor Maja Elstad fra Institutt for medisinske basalfag er plukket ut blant universitetets tyve unge forskertalenter som får prosjektstøtte fra Forskningsrådet gjennom Fellesløftet og ordinært budsjett til Fri prosjektstøtte (FRIPRO).

Publisert 20. feb. 2014 13:55

Institutt for medisinske basalfag fikk god uttelling på årets tildeling fra Molecular Life Science, UiO (MLSUiO). Hele to av fire postdoktorstillinger og to av syv doktorgradsstipendiater gikk til IMB.

Publisert 14. feb. 2014 15:23

Forskere ved Avdeling for sykepleievitenskap besøkte nylig sine russiske medforskere i St. Petersburg for å starte en pilotstudie med artrosepasienter som får implantert kneprotese. Prosjektet inngår i fakultetets satsning på forskningssamarbeid med Russland.

Publisert 5. feb. 2014 12:29

Kong Harald overrakte 4. februar årets hjertepris fra Nasjonalforeningen for folkehelsen til professor Guro Valen for hennes mangfoldige og lange innsats innen hjerte- og karforskning.

Publisert 3. feb. 2014 14:34

Geir Godager har som ungt forskertalent fått NFR-midler i 4 år til prosjektet "International Research Collaborative for Health Economic Experiments".

Publisert 3. juni 2013 20:26

Kreftforeningen fyller 75 år i disse dager. Vi gratulerer og takker.

Publisert 28. feb. 2013 15:39

Skal du lykkes med internasjonalt forskningssamarbeid må du ta initiativ selv, mener professor Sophie Fosså. Selv har hun vært proppfull av pågangsmot.

Publisert 18. des. 2012 10:58

The Norwegian PhD School of Heart Research er én av ti nyopprettede nasjonale forskerskoler.

Publisert 14. des. 2012 10:17

Nye måter å tenke på er en berikelse for forskningen, sier professor Tor Iversen. Derfor synes han det er ekstremt viktig at forholdene legges til rette for internasjonalt forskningssamarbeid.

Publisert 13. nov. 2012 12:01

I møtet mellom natur og kultur ligger en kime til å forbedre helse, miljø og livskvalitet. Entusiastiske frivillige, praktikere i kommunene, politikere, kunstnere og forskere snakket om visjoner for folkehelse på konferansen 5.-6.november.

Publisert 6. nov. 2012 10:13

I USA lærte forsker Erlend Nagelhus å bruke avansert lasermikroskopi til å studere hjernens struktur og funksjon. Det nyter Lettenseteret godt av.

Publisert 24. okt. 2012 20:39

Ingen sykdommer bryr seg om landegrenser. Nettopp derfor forsøker professor Espen Bjertness å bygge broer for kunnskap.

Publisert 9. okt. 2012 13:15

Stipendiat Gunhild Nyborg deltok i Oslo-finale på Sentrum Scene 25. september. Hun fikk ros for sin engasjerende presentasjon om uheldig legemiddelbruk hos eldre.

Publisert 27. juni 2012 18:17

Hvordan bør e-læringen ved de medisinske fakultetene utvikles? Nasjonalt dekanmøte tok diskusjonen.

Publisert 27. juni 2012 17:30

– Global helse er en stor del av fremtidig medisin, sa dekan Frode Vartdal på årets nasjonale dekanmøte i Bergen.

Publisert 27. juni 2012 16:19

Hvordan påvirker næringsstoffene helsen vår? Professor Christian A. Drevon og hans gruppe forsøker å finne svaret. Da er et internasjonalt forskningsfellesskap gull verdt.

Publisert 1. juni 2012 11:42

Hvert år dør millioner av mennesker av sykdommer som kunne vært forebygget eller behandlet, spesielt i fattige land. Alle land bør forplikte seg til å bidra med offentlig finansiering til medisinsk innovasjon, mener ekspertgruppe.

Publisert 21. mai 2012 14:06

I første halvår av 2012 vil det bli avlagt 130 ph.d.-grader ved fakultetet. Dette er ny rekord. Fakultetet utdanner en av fem ph.d.-kandidater i Norge. Les mer i rektors blogg.

Publisert 11. mai 2012 14:18

SERAF-rapporten "Dødelige overdoser i Oslo 2006 til 2008. En helhetlig gjennomgang" vant Kunnskap Oslo sin premie for beste forskningsbidrag om Oslo-tematikk.