Aktuelle saker - Side 9

Publisert 8. jan. 2016 13:57

Professor Anne-Lise Børresen-Dale mottok i desember Distinguished Lectureship in Breast Cancer Research fra the American Association for Cancer Research.

Sykepleier med PC
Publisert 23. des. 2015 15:22

International Medical Informatics Association har vurdert en vitenskapelig publikasjon fra sykepleieforskere ved UiO som en av tre beste om elektroniske helseinformasjonssystemer for å bedre pasientsentrert samhandling.

Publisert 16. des. 2015 12:28

Førsteamanuensis Gonzalez har fått forskningspris for 2015 fra Leon Jarners Minnefond til fremme av forskning om Alzheimers sykdom og aldersdemens. Hun har fått prisen for prosjektet "Sansehager som miljøbehandling ved demenslidelser".

Publisert 23. nov. 2015 14:29

Bianba (og medarbeidere) vant forskerpris for yngre forskere (under 45 år) fra The Lancet and Chinese Academy of Medical Sciences i forbindelse med The Lancet-CAMS Health Summit i Beijing, October 30-31, 2015. Det ble sendt inn totalt 600 arbeider til konferansen.

Bilde av professor Lars Engebretsen ved UiO
Publisert 2. nov. 2015 15:20

Professor Lars Engebretsen er tildelt Nordiska Medicinpriset 2015. Prisen er på én million svenske kroner og deles ut av Ulf Nilsonnes stiftelse i samarbeid med Folksam.

Publisert 26. okt. 2015 14:57

​H.M. Kongen har utnevnt professor dr. med. Johan Kvalvik Stanghelle, forskningsdirektør ved Sunnaas sykehus HF, til Ridder 1. klasse av Den Kongelige Norske St. Olavs Orden for hans innsats for fysikalsk medisin og rehabilitering. Dekorasjonen  ble overrakt av kanselliråd Mette Tverlid ved et arrangement på Sunnaas sykehus 29. september.

Marit Kirkevold ved sin arbeidsplass
Publisert 23. okt. 2015 13:45

Institutt for helse og samfunn, UiO og samarbeidspartnere har fått midler fra Forskningsrådet til å starte forskerskolen "The Norwegian Research School for Research and Development of Municipal Health and Care" (MUNI-Health-CARE). Fagmiljøene planlegger å utvikle 16 nye kurs og ta opp 30 PhD-studenter fra høsten 2016.

Studenter på sykehus
Publisert 19. okt. 2015 10:44

Tverrfaglig undervisning på UiO og HiOA får oppmerksomhet i Sykepleien. Det tverrfaglige teamtreningskurset for medisinstudenter ved UiO og sykepleie- og anestesisykepleiestudenter ved HiOA gjennomføres hvert halvår.

Gruppebilde av forskerne ved Norsk senter for PSC.
Publisert 16. okt. 2015 10:55

Professor og lege Tom Hemming Karlsen mottar 16. oktober International Hans Popper Award 2015 for sin forskning på leversykdommen Primær skleroserende cholangitt (PSC).

Bilde av Ivar Eide og William Scholz
Publisert 13. okt. 2015 11:23

Fire fornøyde miljøer var, i regi av fakultetet, tilstede på Forskningstorget 2015. 

Publisert 12. okt. 2015 11:59

Første kull ut i i ny studieplan med førstehjelpskurs på timeplanen.

Portrettfoto av Monica Aas og Magnus Aronsen
Publisert 12. okt. 2015 11:47

Magnus Aronsen og Monica Aas har fått plass i det nyopprettede Akademiet for yngre forskere.

Publisert 6. okt. 2015 15:47

Ragnhild Hellesø, programleder for master i avansert geriatrisk sykepleier har vært en uke ved Hopkins ElderPlus i Baltimore for å få mer kunnskap om rollen som Nursing Practitioner. Denne rollen tilsvarer i stor grad AGS i Norge.

Publisert 6. okt. 2015 15:45

​Professor emeritus Jan L. Svennevig mottok nylig utmerkelsen St.Olavs orden, Ridder 1.klasse for sitt bidrag til hjertemedisinen.

Anne Moen underviser
Publisert 5. okt. 2015 13:59

Forskere ved institutt for helse og samfunn deler sin kunnskap om prosjektskriving og gjennomføring av forskningsprosjekter gjennom seminarer både i Norge og utenlands. I september hadde Jeanette H. Magnus og Anne Moen workshop for engasjerte deltakere i Jimma, Etiopia.

Logo for MedLink
Publisert 30. sep. 2015 14:26

Nå arrangerer de MedLink-dagen, Norges første tverrfaglige karrieredag for helsestudenter.

Publisert 28. sep. 2015 10:48

Aina Olsvold, som er gjesteforsker ved Helsam og del av SHEP-gruppen, fikk 24. september Norsk psykologforening Bjørn Christensens Minnepris for et særlig betydningsfullt faglig bidrag; «Jeg er som vanlig» - Barns fortellinger om ADHD.

Forsker Jon Magnus Haga ved siden av statue
Publisert 24. sep. 2015 09:50

Jon Magnus Haga fra Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS) og fakultetet kom på andre plass i den nasjonale finalen i Forsker Grand Prix.

Portrettbilde av Harald A. Stenmark
Publisert 23. sep. 2015 14:07

Professor Harald Stenmark er tildelt Forskningsrådets pris for fremragende forskning, Årets Møbius 2015. Stenmark får prisen for viktige funn innen forskning på kreftutvikling.

Publisert 15. sep. 2015 14:20

Studiebarometeret spør studenter over hele landet om de er fornøyd med studieprogrammet sitt. Undersøkelsen sendes ut via e-post og SMS fra 13. oktober. Svarfrist er 2. november.

Bilde av professor Ludvig M. Sollid, UiO
Publisert 31. aug. 2015 11:45

Professor Ludvig M. Sollid og professor Rikard Holmdahl, Karolinska Institutet er tildelt Jahreprisen 2015. Sollid får prisen for sin forskning som avdekket den molekylære og egentlige årsaken til cøliaki.

Foto av person som fyrer en joint
Publisert 18. aug. 2015 13:02

Brukermedvirkning – hva innebærer egentlig det i praksis? Nytt undervisningsopplegg skal gjøre dette klarere for medisinstudentene.

foto av Sigrid B. Thoresen
Publisert 14. aug. 2015 13:27

Sigrid Bratlie Thoresen tildeles Hans Majestet Kongens gullmedalje.

Publisert 12. aug. 2015 15:05

Professor Per Høglend er tildelt Distinguished Research Career Award 2015 fra Society of Psychotherapy Research.

Publisert 11. aug. 2015 13:44

American Orthopedic Society of Sports Medicine har innlemmet professor og overlege Lars Engebretsen i sin Hall of Fame.