Aktuelle saker - Side 9

Publisert 24. apr. 2012 10:33

Gynekolog og professor i samfunnsmedisin Johanne Sundby har et ben solid plantet i Afrika. Her har langvarige forskningssamarbeid synliggjort sammenhengen mellom reproduktiv helse og politikk.

Publisert 9. mars 2012 09:45

Har man først fått seg én samarbeidspartner, så har man også åpnet døren for en rekke nye bekjentskaper. Dette har professor Philippe Collas erfart.

Publisert 21. feb. 2012 16:41

Flere forskningsmiljøer ved fakultetet er tildelt FRIPRO-midler gjennom Fellesløftet, som er et samarbeid mellom Norges Forskningsråd (NFR), Kunnskapsdepartementet og universitetene.

Publisert 15. feb. 2012 11:09

Hvordan bør politikere handle for å fremme helse i internasjonalt perspektiv?

Publisert 14. feb. 2012 15:58

En internasjonal ekspertgruppe jobber for å finne årsakene til en sjelden leversykdom. En generøs donasjon fra Canica AS har lagt til rette for samarbeidet.

Publisert 3. feb. 2012 11:02

Institutt for helse og samfunn og Oslo kommune skal sammen meisle ut gode idéer for hvordan forskning og utdanning knyttet til kommunale helse- og velferdstjenester bør foregå.