Arrangementer

Kommende 5 dager

i dag mai
Tid og sted: 24. mai 2017 13:15, Rødt auditorium, Labbygget (Bygg 25), Ullevål Universitetssykehus, Kirkeveien 166

MD. Sigve Holmen ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Computer Image Analysis as a Diagnostic Tool in Female Genital Schistosomiasis.

26 mai
Tid og sted: 26. mai 2017 13:00, Auditoriet NN5 i 5. etg, Nye Nord, Akershus universitetssykehus

MA Gunvor Aasbø ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.: «Affected and responsible: A qualitative study of family caregivers in interaction with chronically ill persons and health care Professionals».

Flere kommende arrangementer

Tid og sted: 29. mai 2017 13:15, Grønt auditorium, Laboratoriebygget (bygg 25), Ullevål sykehus, Kirkeveien 166, Oslo

Cand.med. Fredrik Barth Brekke ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Quality of sleep in dialysis and renal transplanted patients.

Tid og sted: 29. mai 2017 13:15, Hartvig Halvorsens Auditorium i DBL-bygget på Diakonhjemmet, Diakonveien 12

Cand.med. Cathrine Austad ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Patient reported outcomes in rheumatoid arthritis. Data from the Oslo Rheumatoid Arthritis Register.

Portrett
Tid og sted: 30. mai 2017 17:00 - 19:00, Litteraturhuset

Helsetjenesten i USA har store utfordringer, og fremtiden er nå mer usikker enn på lenge. På denne boklanseringen vil Obamacare-arkitekt Dr. Ezekiel Emanuel presentere sin kommende bok "Prescription for the Future".

Tid og sted: 1. juni 2017 12:15, Store auditorium (midtblokken), Oslo universitetssykehus HF, Ullevål, Kirkeveien 166

MScMedSc Tandekile Lubelwana Hafver ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): The Sodium-Calcium Exchanger 1: Novel Regulatory Mechanisms and Interacting Partners.

Foto: Privat
Tid og sted: 1. juni 2017 13:15, Auditorium, Gydas vei 8, Oslo

M.Sc. Yousef Mohammad Mustafa Jaradat ved Institutt for helse og samfunn vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.: «Workplace Stress Among Nurses Stressful working conditions, shift work, and workplace aggression among Nurses in Hebron District, West Bank, Palestine».