Arrangementer

Kommende 5 dager

28 mai
Sundvolden Hotel
Tid og sted: 28. mai 2018 - 29. mai 2018, Sundvolden Hotel

Helseøkonomisk forskningsnettverk ved Universitetet i Oslo (HERO) og Helseøkonomi Bergen (HEB) inviterer til den 20. nasjonale helseøkonomikonferansen 2018 på Sundvolden Hotel. Konferansen byr på forskningsbaserte foredrag og dialog mellom forskere, praktikere og beslutningstakerne.

Tid og sted: 28. mai 2018 13:15, Auditorium 1, Kreftsenteret (1. etg.), Oslo universitetssykehus HF, Ullevål, Kirkeveien 166

Ravinea Manotheepan ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Arrhythmia-preventive effects of exercise training in catecholaminergic polymorphic ventricular tachycardia type 1. From experimental models to patients

29 mai
Sundvolden Hotel
Tid og sted: 28. mai 2018 - 29. mai 2018, Sundvolden Hotel

Helseøkonomisk forskningsnettverk ved Universitetet i Oslo (HERO) og Helseøkonomi Bergen (HEB) inviterer til den 20. nasjonale helseøkonomikonferansen 2018 på Sundvolden Hotel. Konferansen byr på forskningsbaserte foredrag og dialog mellom forskere, praktikere og beslutningstakerne.

30 mai
Tid og sted: 30. mai 2018 13:15, Gamle Festsal, Domus Academica, Karl Johans gate 47

Cand.med. Ingunn Skjørten ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Pulmonary hypertension in COPD with focus on pulmonary function and exercise response.

Tid og sted: 30. mai 2018 13:15, Store auditorium, Rikshospitalet (B), Sognsvannnsveien 20

MD Anna Maria Parente Ribes ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Unravelling the role of the microenvironment in Chronic Lymphocytic Leukemia: T helper cell support of cancer cells.

31 mai
Tid og sted: 31. mai 2018 - 1. juni 2018, Quality Hotel Expo, Fornebu

The yearly conference on Mental Health and Addiction will take place in Oslo on 31st May – 1st June, 2018.

Tid og sted: 31. mai 2018 12:15, Rødt auditorium, Ullevål sykehus

Cand.med. Åse Ruth Eggemoen ved ved Institutt for helse og samfunn vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.: «Vitamin D and pregnancy. Vitamin D deficiency and associations with gestational diabetes and neonatal body composition in a multi-ethnic population».

Tid og sted: 31. mai 2018 13:15, Rødt auditorium (2), Rikshospitalet (B), Sognsvannsveien 20

Cand.med. Hans Jørgen Stensvold ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Neonatal Morbidity and Survival in Extremely Preterm Infants. Studies on Epidemiology, Perinatal Treatment, Parenteral Nutrition and Early Hyperglycaemia.

Flere kommende arrangementer

Tid og sted: 1. juni 2018 13:30 - 15:00, Room VIA, Forskningsparken

Ankur Garg, PhD, will give a talk titled, "Structural and functional analysis of ribonuclease ZC3H12C mediated regulation of immune responses"

Tid og sted: 4. juni 2018 13:15, Rikshospitalet B: Grønt Aud 1, Sognsvannsveien 20

M.Sc. Rona Natalie Cabo ved Institutt for medisinske basalfag vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Effect of gene polymorphisms on the concentration of serum folate, serum nitrate and plasma total homocysteine in healthy subjects after folic acid supplementation.

Tid og sted: 4. juni 2018 13:15, Runde auditorium, Domus medica

Cand.med. Tuva Kolstad Hertzbergved Institutt for medisinske basalfag vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.: «En jobb å leve med? - en kvalitativ og kvantitativ studie blant norske leger om hvordan ønsket om å være en god lege utfordrer balansen mellom jobb og hjem»​​​​​​.

Tid og sted: 5. juni 2018 12:00 - 13:00, Runde auditorium R-105, Domus Medica tilbygg

IMB Distinguished Seminar by Professor Philip Calder

Tid og sted: 5. juni 2018 13:15, Store auditorium, Domus Odontologica

M.Sc. Kristine Lillebø Holm ved Institutt for medisinske basalfag vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): «Vitamin A-mediated regulation of immune functions and survival of human B cells in health and disease».