Arrangementer

Kommende 5 dager

27 mars
portrettmaleri
Tid og sted: 27. mars 2017 09:30 - 16:00, Det norske Videnskaps-Akademi

Det er 200 år siden Frederik Holst (1791-1871) forsvarte den første doktorgrad i Norge. For å markere dette avholdes dagsseminar. Påmelding innen 10. mars.

Tid og sted: 27. mars 2017 13:15, Seminarrom 3 B1.1017, Rikshospitalet (B), Sognsvannsveien 20

M.Sc. Igor Hudić ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Preterm birth in Bosnia and Herzegovina. Studies identifying progesterone-induced blocking factor (PIBF) as a marker

29 mars
ill. UiO Livsvitenskap
Tid og sted: 29. mars 2017 12:15 - 13:00, Realfagsbiblioteket, Vilhelm Bjerknes' hus

At the life science lunches in March and April researchers from five different faculties at UiO will talk about their innovative life science research. Collaboration across disciplines is essential to succeed for many of the projects.

30 mars
Tid og sted: 30. mars 2017 13:15, Auditoriet NN05, Nye nord, Akershus universitetssykehus

Cand.med. Ragnhild Røysland ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.: “Circulating osteoprotegerin as a biomarker in coronary heart disease and heart failure”

Tid og sted: 30. mars 2017 13:15, Ullevål sykehus 06 midtblokken: Store auditorium

Cand.med. Ida Unhammer Njerve ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Fractalkine (CX3CL1) and its reseptor (Cx3CR1) in acute myocardial infraction, stable coronary artery disease and diabetes. Ephasis on adipose tissue inflammation.

Tid og sted: 30. mars 2017 14:30 - 15:30, Domus Medica, room 2240.

Speaker: Georg Heinze, Professor, Center for Medical Statistics, Informatics, and Intelligent Systems (Section for Clinical Biometrics), Medical University of Vienna, Austria.

Illustrasjon fra bokomslag
Tid og sted: 30. mars 2017 18:00 - 19:20, Litteraturhuset, rom Nedjma

Professor Gunnar Tellnes er redaktør for bok om hvordan gode krefter kan arbeide for et sunt og trygt lokalsamfunn. Hovedtanken er å styrke individ, samfunn og miljø mot bedre folkehelse, trivsel og velferd. Boken viser bredden i folkehelsearbeidet, er kunnskapsbasert og refererer til praktiske erfaringer, undersøkelser og fakta.

Flere kommende arrangementer

Tid og sted: 31. mars 2017 12:15, Store auditorium, Oslo universitetssykehus HF, Rikshospitalet (B), Sognsvannsveien 20

Cand.med. Jørn Petter Hanto Lindahl ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Pancreas and Kidney Transplantation in Patients with Type 1 Diabetes and End-Stage Renal Disease: Long-Term Outcomes

Tid og sted: 31. mars 2017 13:15, Store auditorium, Domus Odontologica, Sognsvannsveien 10

Cand.med. Olav Sundnes ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Interleukin-33 at human epidermal and endothelial barriers.

Tid og sted: 31. mars 2017 13:15, Store auditorium, Akershus universitetssykehus, Sykehusveien 25

M.Sc. Anett Hellebø Ottesen ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.: «Functional aspects of granin proteins in cardiac disease».

Tid og sted: 31. mars 2017 13:15, Seminarrom 3 B1.1017, Oslo universitetssykehus HF, Rikshospitalet, Sognsvannsveien 20

Cand.med. Awais Ahmad Mughal ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.: Identification and validation of potential therapeutic molecular targets in glioblastoma initiating cells and characterization of the invasive phenotype of GBM – Where are the tumor cells and how can they be targeted?

Tid og sted: 3. apr. 2017 12:00 - 13:00, Auditoriet på Vinderen, bygg A, Forskningsveien 7

Velkommen til gjesteforelesning med tittelen "Competence development in psychotherapy trainees".