Arrangementer

Kommende 5 dager

i dag jan.
Tid og sted: 17. jan. 2018 13:15, Øvre og nedre auditorium Diakonhjemmet Høgskole

Cand.med. Alexander Mathiessen ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Ultrasound of hand osteoarthritis. Validity, reliability and predictive value of ultrasonography in patients with hand osteoarthritis.

18 jan.
Eldre par spiser frokost sammen
Tid og sted: 18. jan. 2018 12:00 - 15:30, Møterom Hagen 1+2, Forskningsparken

Hva har vi lært av APPETITT-prosjektet? Samarbeidspartnere presenterer resultat og erfaringer med app utviklet for å forebygge underernæring hos eldre.  

Tid og sted: 18. jan. 2018 13:15, Blått auditorium (3), Rikshospitalet (B), Sognsvannsveien 20

M.Sc. Shiva Dahal-Koirala ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): On T-cell receptors specific for immunodominant gluten epitopes in celiac disease.

Tid og sted: 18. jan. 2018 16:30 - 20:00, Silurveien 2

For første gang i Norge vil vi gjennomføre en pilot som undersøker hvordan et mulig alternativt opptak til medisinstudiet skal være. Din deltakelse er derfor veldig viktig for å få gjennomført testen.

19 jan.
Tid og sted: 19. jan. 2018 13:15, Auditoriet 1.etg., Kreftsenteret, Ullevål sykehus Bygg 11., Kirkeveien 166

Cand.med. Nanna von der Lippe ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Health related quality of life in patients with end stage renal disease.

Tid og sted: 19. jan. 2018 13:15, Ullevål sykehus Bygg 36: Auditoriet øyeavdelingen, Kirkeveien 166, Oslo

MD. Torgeir Hellstrøm ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Functional impariment, cognition and MRI changes following mild traumatic brain injury.

Tid og sted: 19. jan. 2018 13:15, Store auditorium, Gaustad sykehus, Tårnbygget, bygning 4, 2.etasje, Sognsvannsveien 21

MD. Daniel Dahlberg ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): When bacteria hit the brain: toxic and depolarizing levels of neuroactive axnino acids, ammonia, and potassium in brain abscesses.

Tid og sted: 19. jan. 2018 13:15, Gamle festsal, Urbygningen, Karl Johans gate 47

Cand.med. Gunhild Alvik Nyborg ved Institutt for helse og samfunn vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Inappropriate Medication Use in the Elderly – A Modern Epidemic.

Flere kommende arrangementer

Portrett
Tid og sted: 22. jan. 2018 12:30, Blått auditorium, Rikshospitalet, Sognsvannsveien 20

M.Sc. Siv Skarstein ved Institutt for helse og samfunn vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): «Frequent use of over-the-counter analgesics among adolescents – a warning sign of troubled lives».

Tid og sted: 22. jan. 2018 13:15, Kirurgisk auditorium, Oslo universitetssykehus HF, Aker

Cand.med. Anne Helene Krog ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Benefits of laparoscopic versus open aortobifemoral bypass surgery – focus on the surgical inflammatory reaction, humoral stress response and health economics

Tid og sted: 24. jan. 2018 13:15, Store auditorium, Ullevål sykehus

Cand.med. Guri Bårdstu Majak ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Pregnancy in kidney transplanted women: Outcomes and effects on long-term maternal health and graft survival.

Tid og sted: 24. jan. 2018 13:15, Ullevål sykehus 36: Auditoriet øyeavdelingen, Kirkeveien 166

Cand.med. Ragnhild Marie Undseth ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Irritable bowel syndrome. Clinical, pathophysiological and radiological aspects.

illustrasjon av forstørrelsesglass og pasient
Tid og sted: 25. jan. 2018 12:00 - 16:00, Aud, Frederik Holsts hus (ved Ullevål sykehus)

Åpent fagseminar ved Avdeling for sykepleievitenskap. Målgruppen er sykepleiere, sykepleieelærere, fagutviklingssykepleiere og ledere som ønsker faglig påfyll. Seminar har stor relevans for klinisk praksis. Ingen deltakeravgift, men bindende påmelding innen 18. januar på grunn av enkel servering.