Arrangementer i jubileumsåret 2014 - Side 2

Tid og sted: 8. feb. 2014 13:00 - 15:00, Gamle Festsal, Urbygningen på Universitetsplassen

Hva om antibiotika slutter å virke? Kan vi unngå det? Få med deg ny kunnskap om vår kamp mot de bakterier ingen av oss vil ha.

Tid og sted: 11. jan. 2014 11:00 - 13:00, Gamle Festsal, Urbygningen på Universitetsplassen

Etikk og økonomi i helsevesenet: Har vi råd til å gi alle den behandling de trenger? Og hvilke føringer legger media på prioriteringer i helsevesenet?

Alle er velkommen!