Fakultetsadministrasjonen

Fakultetsadministrasjonen bistår enhetene ved fakultetet i daglig drift og har samtidig et overordnet koordineringsansvar for fakultetet som helhet. Fakultetsadministrasjonen består av 5 seksjoner.

Kontakt

Postadresse

Det medisinske fakultets administrasjon, P.B. 1078 Blindern, 0316 OSLO

Besøksadresse

Det medisinske fakultets sekretariat, Sogn Arena, Klaus Torgårds vei 3, 2. etg. 0372 Oslo

Telefon

(+47) 22 84 53 00

E-post

postmottak@medisin.uio.no

Stedkode

500100