English version of this page

Forskningsadministrasjon (MEDFORSK)

Seksjonen bistår fakultetets forskere, institutter og ledelse i forskningsadministrative spørsmål. Vi administrerer fakultetets forskerlinje og forskerutdanning og gir råd og informasjon om ekstern forskningsfinansiering til fakultetets forskere.

Ansatte

Kontakt

Postadresse Postboks 1078 Blindern 0316 Oslo Besøksadresse Klaus Torgårds vei 3 Sogn Arena 0372 Oslo Stedkode: 500103