English version of this page

Forskningsadministrasjon (MEDFORSK)

Seksjonen bistår fakultetets forskere, institutter og ledelse i forskningsspørsmål. Vi administrerer fakultetets forskerlinje og forskerutdanning, samt bistår fakultetets forskere med rådgivning og informasjon om ekstern forskningsfinansiering.

Ansatte

Kontakt

Postadresse Postboks 1078 Blindern 0316 Oslo Besøksadresse Klaus Torgårds vei 3 Sogn Arena 0372 Oslo Stedkode: 500103