Enhet for ekstern forskningsfinansiering (EEF)

Vi har ansvar for rådgivning og informasjon om nasjonale og internasjonale finansieringskilder til fakultetets forskere, samt bistand i søknadsskriving. EEF administrerer også fakultetets COFUND-prosjekt Scientia-Fellows.

Vi kan hjelpe deg med

– Å forbedre din søknad

Å synliggjøre at din søknad oppfyller intensjonene i utlysningen, å integrere ord og uttrykk som evaluatorene vil lete etter. Vi leser gjerne søknader og kan gi tilbakemeldinger.

– Å få oversikt over relevante utlysninger

Å vurdere hvilke utlysninger som passer særlig godt for bestemte aktiviteter, personer eller forskningsgrupper. Vi bidrar gjerne til å legge en langtidsplan for finansiering av
aktiviteter. Vi kan komme på besøk, ringes eller mailes.

– Rutiner og regler for eksterne prosjekter

Vi har oversikt over hvem som bistår i de forskjellige prosjektfasene: søknad, oppstart, drift og avslutning. Vi hjelper deg med å finne riktig støttepersonell.

– EU-portalen, administrativ informasjon

Vi hjelper til med støttebrev (når forankringen og budsjettene er godkjent) og vi hjelper deg med elektroniske søknadsskjema og EU Participant portal.

– Kursing

Vi holder kurs om finansieringsmuligheter og søknadsskriving. Vi holder kurs med åpen påmelding, og vi kan komme og holde kurs til din enhet.

Vi samarbeider med avdeling for forskningstøtte på OUS.

Ansatte

Publisert 22. sep. 2014 12:22 - Sist endret 16. juni 2017 13:21