Enhet for ekstern forskningsfinansiering (EEF)

Vi har ansvar for rådgivning og informasjon om nasjonale og internasjonale finansieringskilder til fakultetets forskere, samt bistand i søknadsskriving. EEF administrerer også fakultetets COFUND-prosjekt Scientia-Fellows.

Vi hjelper forskerne med

  • Å forbedre søknader om eksternfinansiering
  • Å få oversikt over relevante utlysninger
  • Rutiner og regler for eksternfinansierte prosjekter
  • EU-portalen, administrativ informasjon, policybakgrunn m.m.
  • Vi tilbyr faste kurs og kurs on-demand

Vi samarbeider med avdeling for forskningstøtte på OUS.

Ansatte

Publisert 22. sep. 2014 12:22 - Sist endret 22. nov. 2017 13:17