English version of this page

Organisasjonskart for MED-fakultetet

Du kan få frem mer informasjon om organisasjonen ved å klikke på kartet.

Fakultetsstyret
Dekan
Prodekan
Fakultetsdirektor
Fakultetsadministrasjonen
Regionale komiteer
Institutt for klinisk medisin Institutt for medisinske basalfag Bioteknologisenteret i Oslo
Institutt for helse og samfunn Norsk senter for molekylærmedisin
 
Publisert 23. mai 2011 11:50 - Sist endret 23. jan. 2017 12:25