English version of this page

Fakultetsstyrets medlemmer

Fakultetsstyret har 9 medlemmer, og består av vitenskapelig og administrativt ansatte, studenter og eksterne representanter.

De ansatte velger sine representanter hvert fjerde år, innenfor gruppene fast vitenskapelig personale og teknisk-administrativt personale.

Representanter for midlertidig vitenskapelig personale/professor II og for studentene velges hvert år.

Eksterne representanter oppnevnes hvert fjerde år av universitetsstyret, etter forslag fra fakultetsstyret.

Medlemmer pr. 1.1.2018

Styreleder - dekan

Prodekan for forskning

Fast vitenskapelig ansatt

Midlertidig vitenskapelig ansatt

Teknisk-administrativt ansatt

Eksterne representanter

  • Egil Bodd
  • Tove Strand
  • Vara: Anna Stavdal

Studentrepresentanter

 

Fakultetsdirektør Unn-Hilde Grasmo-Wendler er styrets sekretær.

Publisert 10. jan. 2013 15:13 - Sist endret 21. feb. 2018 09:18