English version of this page

Forskerutdanningsutvalget

Fakultetets forskerutdanningsutvalg (FU) videreutvikler og kvalitetssikrer vår forskerutdanning i henhold til gjeldende lover og regelverk.

Utvalget er et strategisk organ i fakultetets arbeid med å gjøre forskerutdanningen fremtidsrettet, internasjonalt attraktiv og integrert i aktive forskningsmiljøer.

Mandat

Forskerutdanningsutvalget har både en formell og en operasjonell rolle:

Rolle

 • Fakultetets strategiske organ for forskerutdanningen
 • Bindeledd mellom dekanatet, fakultetsadministrasjonen, instituttene og ph.d.-kandidatene
 • Påse at fakultetets forskerutdanningstilbud er i takt med den faglige utviklingen
 • Arbeide for samsvarighet mellom fakultetene ved UiO
 • Tilrettelegge for nasjonalt og internasjonalt samarbeid mellom universitetene
 • Overordnet ansvar for kvalitetssikring av forskerutdanningen og skal følge opp ansvarsfordelingen mellom fakultet, institutt, veileder og kandidat.

Oppgaver

 • Holde fakultets utfyllende regler oppdatert og påse at disse følges
 • Sørge for utvikling av fakultets tilbud innen veilederkompetanse
 • Ivareta ensartet opptakspraksis, har det formelle ansvaret for opptak og fastsetter opptakskrav
 • Holde kursporteføljen faglig oppdatert og sørge for at den reflekterer fakultetets faglige bredde
 • Sikre kvaliteten på doktorgradsprøven (avhandling, prøveforelesning og disputas)
 • Bistå i konfliktsaker der instituttene har behov
 • Ansvar for utarbeidelse av fakultetets års- og kvalitetsrapporter for forskerutdanningen

Sammensetning

 • Forskerutdanningsutvalget ledes av forskningsdekanen og består av instituttenes ph.d.-koordinatorer, samt en representant for ph.d.-kandidatene (Medocs/PhD forum).
 • Fakultetsadministrasjonen fungerer som sekretariat. Seksjonssjef for Forskningsadministrasjon Ingrid Sogner og gruppeleder for Forskerutdanning Merethe Bremer deltar fra Fakultetsadministrasjonen.
Publisert 17. juni 2015 15:30 - Sist endret 13. des. 2016 11:03