English version of this page

Dekanvalget 2014

Dekanvalget for perioden 01.01.2015-31.12.2018 ble avholdt i oktober 2014. Både ansatte og studenter var stemmeberettigede.

Da fristen for å foreslå kandidater utløp mandag 22. september klokken 12 var det kommet inn kun ett forslag. Kandidaten som ble foreslått var sittende dekan, Frode Vartdal.

Fristen ble derfor forlenget med én uke, til mandag 29. september, slik regelverket sier.

Da ingen nye kandidater ble foreslått innen den nye fristen ble Frode Vartdal, i henhold til reglene, gjenvalgt.

Hvem kan stemme?

Stemmerett har tilsatte i minst halv stilling ved fakultetet, samt professor II. Den som ikke er fast tilsatt, har bare stemmerett dersom vedkommende på valgdagen er i sammenhengende tilsettingsforhold av samlet varighet på minst ett år. Den som har permisjon for å inneha stilling utenfor universitetet, har ikke stemmerett.

Studenter som er registrert ved fakultetet har stemmerett.

Retningslinjer

Retningslinjer for dekanvalget ved Det medisinske fakultet:

  • Dekan skal velges blant fast vitenskapelig tilsatte i minst halv stilling, samt professor II.
  • Dekanen utpeker og oppnevner selv prodekaner for forskning og for utdanning.
  • Det gjennomføres direkte valg ved hjelp av elektronisk avstemming for alle velgergrupper.

Valget gjennomføres etter følgende bestemmelser:

Publisert 2. juni 2014 12:44 - Sist endret 3. juni 2016 10:21