English version of this page

Valgstyret

Valgstyret har ansvar for alle valg som avvikles på fakultets- og instituttnivå.

Gjennomføring av valg på instituttnivå er delegert til egne valgstyrer ved instituttene. Valgstyret har som oppgave å sørge for at valgene blir gjennomført i henhold til universitetets valgreglement, og treffer alle avgjørelser som ikke er tillagt annet organ i forbindelse med valget.

Medlemmer

Valgstyret er oppnevnt for perioden 2018-2021 og har følgende medlemmer:

  • Professor Marit Bragelien Veierød, styrets leder (representant for vitenskapelig personale)
  • Professor Per Grøttum (representant for vitenskapelig personale)
  • Student Inger Hagen Bjurstrøm (1.1.-31.12.2018)
  • Seniorrådgiver Frode Fagerbakk (representant for teknisk-administrativt personale)

Seniorrådgiver Astrid Holø er sekretær for valgstyret.

Valgstyrets oppgaver og sammensetninger er fastsatt i valgreglementets § 3.

Kontakt valgstyret

valgstyret@medisin.uio.no

Publisert 18. juni 2014 12:52 - Sist endret 9. mars 2018 09:15