English version of this page

Valgstyret

Valgstyret har ansvar for alle valg som avvikles på fakultets- og instituttnivå.

Gjennomføring av valg på instituttnivå er delegert til egne valgstyrer ved instituttene. Valgstyret har som oppgave å sørge for at valgene blir gjennomført i henhold til universitetets valgreglement, og treffer alle avgjørelser som ikke er tillagt annet organ i forbindelse med valget.

Medlemmer

Valgstyret er oppnevnt for perioden 2014-2018 og har følgende medlemmer:

  • Professor Marit Bragelien Veierød, Institutt for medisinske basalfag (leder)
  • Professor Per Grøttum, Det medisinske fakultet
  • Student Shamraiz Ahmed Sharif
  • Seniorrådgiver Mette Groseth Langballe

Seniorrådgiver Astrid Holø er sekretær for valgstyret

Kontakt valgstyret

valgstyret@medisin.uio.no

Publisert 18. juni 2014 12:52 - Sist endret 23. juni 2014 10:21