Utredning av studieprogram i kiropraktikk

Vi har utredet muligheten for et et studieprogram i kiropraktikk ved Det medisinske fakultet. Her finner du innstillinger fra arbeidsutvalg og utredningsdokumenter.