Fasit og tilbakemeldinger

Her kunngjøres fasiten på oppgavene som ble gitt på nasjonal delprøve.

Umiddelbart etter at delprøven er gjennomført kunngjøres fasiten.

Studentene har én uke på seg til å gå igjennom oppgavene som ble gitt, og å komme med sine tilbakemeldinger. Tilbakemeldingene blir gjennomgått og vurdert i sensurmøtet.

Etter sensurmøtet legges det ut en revidert fasit, som viser hva som er endret. I tillegg legges det ut et psykometrinotat som redegjør for sensurkomiteens betraktninger. Dette legges ut noen dager etter sensurmøtet, sammen med de individuelle tilbakemeldingene.

Vår 2018:

  • Studentenes tilbakemeldinger på oppgavene 13. april - 20. april
  • Sensurmøte 23. april
  • Kunngjøring av revidert fasit, psykometrinotat og individuelle tilbakemeldinger senest 27. april

Fasit

Her finner du fasit fra nasjonal delprøve.
 

Psykometri og revidert fasit

Etter sensurmøtet kunngjøres revidert fasit og sensurkomiteens betraktninger.
 

Tilbakemeldinger på oppgavene

Informasjon om studentenes tilbakemeldinger på oppgavene (studentenes appell).

Individuelle tilbakemeldinger

Les mer om de individuelle tilbakemeldingene studentene får på eget resultat.