Informasjon til studenter

Sist endret 21. mars 2017 15:16 av Christina Heesch

Ta kontakt med ditt studiested dersom du har spørsmål som gjelder opplegget rundt nasjonal delprøve, eller rundt piloten 24. mars.

Sist endret 27. mars 2017 08:20 av Linda Kristin Røine

Fredag den 24. mars 2017 ble det gjennomført en nasjonal delprøve i medisin ved de fire medisinske fakulteter i landet. Prøveoppgaver uten fasit. Fasit med begrunnelse.

Dere har mulighet til å gi sensurkomite tilbakemelding. Les mer om tilbakemelding etter prøven her.

Sist endret 19. apr. 2017 12:14 av Hanne-Guro Aabelvik

Sensurmøtet etter nasjonal delprøve ble avholdt 3. april. I møtet ble resultatene vurdert ut i fra psykometriske analyser. I tillegg tilbakemeldingene fra studentene gjennomgått og vurdert. 

Nedenfor finner du et psykometrinotat som inneholder sensurkomiteens betraktninger rundt prøven, samt skjema med tilbakemeldinger til den enkelte.

Sist endret 23. mars 2017 14:57 av Hanne-Guro Aabelvik

Etter nasjonal delprøve ønsker vi at dere som gir tilbakemelding på oppgavene. Tilbakemeldingene vil bli gjennomgått og vurdert i sensurmøtet.

Som student vil du etter sensurmøtet motta en tilbakemelding på din besvarelse senest 7. april.