Endringer i fagbetegnelser

I henhold til fakultetsstyrets vedtak om revidering av studieplanen i medisin er noen fagbetegnelser nå endret.

Følgende endringer i fagbetegnelser er gjort:

  • Kirurgi er endret til kirurgiske fag
  • Indremedisin er endret til indremedisinske fag
  • Psykiatri er endret til psykiatriske fag
  • Hud er endret til hud og veneriske sykdommer
  • Farmakologi og toksikologi er endret til farmakologi

Merk at vi endrer betegnelsene på nettsidene våre etter hvert som arbeidet med Oslo 2014 pågår. Det innebærer at både ny og gammel betegnelse kan forekomme i en overgangsfase.

I Felles studentsystem (FS), på vitnemål, i timeplaner etc er endringen imidlertid implementert. Ellers ber vi alle som bruker betegnelsene om bruke de nye.

Publisert 15. apr. 2014 12:55