Oppstart av modul 4

De første studentene som går over fra gammel studieplan til Oslo 2014 har begynt i ny modul 4.

I kalenderuke 7 begynte kullet V-2012 som det første kullet i ny modul 4, MED4400. Modul 4 erstatter det gamle 7. semester og hovedvekten ligger på fagene nevrologi, øre-nese-halssykdommer og øyesykdommer.

Før oppstart av modul 4 fikk studentene som avsluttet 6. semester nødvendig overgangsundervisning i Humanbiologi I- hode/hals/nervesystemet.

Publisert 17. feb. 2015 12:34 - Sist endret 17. feb. 2015 12:34