Studieplanseminar 2015

Den 16. november 2015 ble det holdt studieplanseminar i forbindelse med «Oslo 2014». Tema for årets seminar var eksamen og eksamenskvalitet.

bilde av Stefan Schauber som presenterer på studieplanseminar

Stefan Schauber, Centre for Educational Measurement, Universitetet i Oslo: Hvordan kan vi lage gode eksamener? Foto: UiO.

Studieplanseminaret ble åpnet av studiedekan Ingrid Os, og Jan Frich presenterte status for revisjonsarbeidet.

I 2014 ble det innført nye regler som innebærer blind klagesensur. Det betyr at klagesensorene ikke lenger får informasjon verken om hvilken karakter som er grunnlag for studentens klage, sensorenes begrunnelse for karakteren eller studentens begrunnelse for hvorfor han/hun har valgt å klage på resultatet. Rita Iren Olsen orienterte om regelendringen. Hun informerte også om endret praksis i offentliggjøring av digitale eksamensoppgaver. 20 % av spørsmålene fra eksamen blir offentliggjort som treningssett for studentene, de psykometriske analysene blir offentliggjort, og de resterende 80 % av spørsmålene blir lagt i en lukket database.

Stefan Schauber og Rolf Vegar Olsen presenterte problemstillinger knyttet til standardsetting, sensur, terskler og usikkerhet.

Det er etablert en arbeidsgruppe som skal foreslå kriterier for sikring av eksamenskvalitet og gi anbefaling om hvilke eksamener som skal vurderes etter gradert karakterskala. Kristin Wium rapporterte fra gruppens arbeid så langt.

Seminaret ble avsluttet med en presentasjon av Helsevitenskapelig utdanningssenter ved Kristin Heggen.

Presentasjoner fra dagen:

Publisert 23. nov. 2015 12:07 - Sist endret 5. des. 2015 22:42