Revisjonsdokumenter

Revisjonen av medisinstudiet i Oslo bygger på en utredning fra 2012 og studieplandokumentet for Oslo 2014.

Utredningen om behovet for en revisjon

Revidert studieplan - Oslo 2014

Mentorordning

Karakterer og eksamenskvalitet

Praktiske ferdigheter

Publisert 31. des. 2015 16:38 - Sist endret 9. okt. 2017 13:31