Forskning

Mål 1: Fakultetet skal ha en betydelig økning i ekstern forskningsfinansiering både fra nasjonale og internasjonale finansieringskilder

Gjennom forskerstøtteapparatet ved fakultetet, Enhet for ekstern forskningsfinansiering (EEF), tilbyr fakultetet i samhandling med instituttene en målrettet og strategisk forskningsstøtte til store søknader fra EU, Jebsen-senter, Forskningsrådet og andre internasjonale utlysninger.

Tiltak:

  • Identifisere potensielle søkermiljø og bistå i arbeidet om gode søknadsprosesser.
  • Ledere på alle nivåer må sørge for å oppmuntre og dyktiggjøre forskere til å skrive flere og bedre
  • Senterleder og forskningsgruppeledere skal se til at forskere blir tidligere uavhengige prosjektledere
  • EEF skal arbeide tett mot fagmiljøene for å tilby sine støttefunksjoner for bedre søknadsskrivinger.
  • Invitere forskningsgruppeledere og forskere til informasjonsseminarer i god tid før ulike utlysninger fra EU og fra Forskningsrådet

Forventede resultater 2017-2019:

  • Øke antallet tematiske søknader og flere tilslag i Horisont 2020
  • Øke antallet ERC-tildelinger sammenlignet med gjennomsnittet for tildelinger i 7.rammeprogram
  • Øke antallet søkere til Marie Curie og COFUND- programmene
  • Søke Scientia Fellows II søknad i COFUND- programmet høsten 2017
  • Øke antall FriPro og tematiske søknader med tilslag i Forskningsrådet
Publisert 9. jan. 2017 15:08 - Sist endret 9. jan. 2017 15:08