Innovasjon

Mål 2: Styrket innovasjonsvirksomhet

Fakultet ønsker gjennom utdanningene, doktorgrads- og postdoktorprogrammer å fremme økt kompetanse innen innovasjon, entreprenørskap og tjenesteutvikling i helsevesenet og annen helserelatert virksomhet.

Tiltak:

 • Web-sider om innovasjon ved fakultetet og enheter skal utvikles og vedlikeholdes
 • Etablere innføringskurs i innovasjon for alle studenter første studieår, samt tilby valgfrie kurs i innovasjon og entreprenørskap i de elektive studieperiodene i alle studieprogram
 • Tilby valgfrie kurs i innovasjon til phd-studenter og i postdoktorprogrammet
 • Etablere Helseinnovatørskolen i samarbeid med NTNU og Karolinske institutet
 • Etablere en møteplass der studenter, forskere og andre ansatte ved UiO møtes for å utvikle side ideer.
 • Forankre samarbeid med næringsliv og næringsklynger (bl.a. Oslo Cancer Cluster, OsloMedTech, Nansen Neuro Network, Norin, Oslo Life Science Cluster, Oslo Tech) om innovasjonsaktivitetene ved fakultetet og samarbeid med fagmiljøene.

Forventede resultater 2017-2019:

 • Helseinnovatørskolen er etablert.
 • Studenter og forskere gis anledning til å skaffe seg innsikt i hvordan nytenkning kan bli satt ut i liv til det beste for pasienter, helsevesenet og samfunnet for øvrig.
 • Fakultetet har etablert mediekanaler for synliggjøring av innovasjonen.
 • Flere nærings ph.d. og offentlig sektor ph.d.
 • Økt kunnskap og praktisk erfaring om innovasjon hos studentene.
Publisert 9. jan. 2017 15:38 - Sist endret 9. jan. 2017 15:38