Organisasjon, ledelse og administrasjon

Mål 6: Samlokalisering av Institutt for helse og samfunn (Helsam)

Institutt for helse og samfunn er i dag lokalisert på Ullevål og i to bygg i Forskningsveien. En forutsetning for å få best mulig effekt av sammenslåingen av de to instituttene i 2010, var samlokalisering.

Tiltak:

  • Arbeide for at samlokalisering av Helsam blir en del av UiOs masterplan for eiendommer
  • Arbeide for en alternativ plassering av Helsam i det nye lokalsykehuset som skal bygges på Aker-tomten

Forventede resultater 2019:

  • Samlokalisering av Institutt for helse og samfunn blir en del av UiOs masterplan for eiendom

Mål 7: Fakultetet har et implementert kvalitetssikringssystem for helseforskning

For å sikre at kvalitetssystemet fungerer optimalt har fakultetet har fakultetet styrket arbeidet med internkontroll for forskning.

Tiltak:

  • Alle relevante ansatte gjennomgår kurs i henhold til opplæringsplan
  • Alle forskningsprosjekt skal registreres i UiOs nye prosjektregister

Forventede resultater 2017:

  • All forskning foregår i henhold til kvalitetssikringssystemet
Publisert 9. jan. 2017 15:55 - Sist endret 9. jan. 2017 15:55