Samfunnskontakt internasjonalisering og formidling

Mål 8: Fakultetets forskning og utdanning skal synliggjøres i samfunnet

Fakultetet skal styrke forskningsformidlingen både overfor allmennheten generelt (Forskningstorget, «Viten på lørdag» og andre seminarer) og mot særlige målgrupper.

Fakultetet skal synliggjøre studiene ved fakultet overfor potensielle studenter, allmennheten generelt, samt mot helsesektoren og særlige målgrupper som brukerorganisasjoner, fagforeninger og potensielle arbeidsgivere.

Tiltak:

 • Tilbud i medietreningskurs til forskerne
 • Etablere en kommunikasjonsplan med bakgrunn i UiOs og fakultetets årsplantiltak
 • Implementere en forbedret engelskspråklig web

Forventede resultater 2019:

 • Større nasjonal og internasjonal kunnskap om fakultetets forskning og utdanninger i samfunnet og øke allmennkunnskapen om medisinsk forskning og utdanning.

Mål 9: Styrket internasjonalisering

Fakultetet har fokusert det institusjonelle samarbeidet med et begrenset antall strategiske partnere i USA, Australia, Sør-Afrika, Etiopia, Kina og Russland. Det er fortsatt en målsetting å opprettholde en høy andel utveksling av studenter (ut og inn).

Tiltak:

 • Arrangere seminar mellom noen av våre forskningsgrupper og partnergrupper ved Peking University Health Science Center i Beijing
 • Nettverksmøter og tildeling av prosjektmidler til forskningsgrupper med fellesprosjekter i Kina, Russland og Sør-Afrika
 • Hospitering ved Medfak og UiO av nøkkelpersonell fra administrasjonen ved Jimma University, Etiopia
 • Mobilitetsstipend for forskere på korte opphold i Sør-Afrika, Russland og Kina
 • Mobilitetsstipend for lærere på korte opphold ved anerkjente universitet for å styrke nyskapende undervisning

Forventede resultater 2017-2019:

 • Økt forskningssamarbeid innen stamcelleforskning, kardiologi, palliativ behandling, kreft, og nanoteknologi med fokus på pasientnær forskning i St.Petersburg, Russland.
 • Styrket forskning- og utdanningssamarbeid med Sør-Afrika (Universitetene Cape Town og Stellenbosch)
 • Flere felles forskningsprosjekter innen kreftforskning og revmatologi i Beijing, Kina
 • Styrket PhD program ved Jimma University, Etiopia
 • Styrket forsknings- og studieadministrasjon ved Jimma University, Etiopia
 • Økt studentutveksling
Publisert 9. jan. 2017 15:59 - Sist endret 11. jan. 2017 11:11