English version of this page

Tall og fakta

Det medisinske fakultet ble grunnlagt i 1814 og er landets eldste medisinske fakultet. Fakultetets undervisning og forskning spenner fra basale biomedisinske fag via kliniske fag til helsefag med en tydelig internasjonal profil. Fakultetet har høy aktivitet innen formidlingsvirksomhet og innovasjon.

Nøkkeltall 2016

MED-fakultetet

Helsam

IMB

Klinmed

NCMM

Vitenskapelige publikasjoner 2233 427 345 1391 37 NCMM
23  BiO
Profesjonsstudier 1  1 1 1
Masterprogram 9  7 1 1
Bachelorprogram 1  1
Antall registrerte studenter* 2209  825 579 770
Antall kandidater på ph.d.-programmet** 1325 195 137 977 6 NCMM
2 BiO
Avlagte doktorgrader 190 20 29 134 3 NCMM
3 BiO
Vitenskapelige årsverk 765 179 194 318 26 NCMM
17 BiO
Vitenskapelig ansatte personer 1386 457 233 644 25 NCMM 
19 BiO
Tekniske årsverk 157 2 61 71 3 NCMM 
15 BiO
Teknisk ansatte personer 190 2 72 94 3 NCMM 
15 BiO
Administrative årsverk 246 42 31 80 3 NCMM 
4 BiO
Administrative personer 288 49 42 103 3 NCMM
4 BiO
Økonomi - inntekter totalt 1222 mill. 208 mill. 301 mill. 476 mill.  
Del av budsjett som er eksternt finansiert 35 % 49 % 38 % 42 %  
Aktive forskningsprosjekt gjennom året med ekstern finansiering 696 167 201 285  

* Fakultetets profesjonsstudie i medisin består av 12 semestre med totalt 1271 studenter. Oppgitt studentantall for instituttene inkluderer instituttets andel av medisinstudentene og antall studenter på bachelor- og masterprogrammene (totalt 903 ved fakultetet). Inkludert i fakultetets studenttall er også 15 studenter på Forskerlinjen, 15 innreisende utvekslingsstudenter (11 på masternivå og 4 på bachelornivå) og 5 utvekslingsstudenter i klinisk hospitering.

** Antall kandidater pr. vår 2016, innrapportert til DBH 15.02.17.

Publisert 2. sep. 2016 16:09 - Sist endret 13. juni 2017 09:29