English version of this page

Tall og fakta

Det medisinske fakultet ble grunnlagt i 1814 og er landets eldste medisinske fakultet. Fakultetets undervisning og forskning spenner fra basale biomedisinske fag via kliniske fag til helsefag med en tydelig internasjonal profil. Fakultetet har høy aktivitet innen formidlingsvirksomhet og innovasjon.

Nøkkeltall 2015

Vitenskapelige publikasjoner 1994
Profesjonsstudier 1
Masterprogram 9
Bachelorprogram 1
Antall registrerte studenter 2203*
Antall kandidater på ph.d.-programmet 1386**
Avlagte doktorgrader 202
Vitenskapelige årsverk 670
Tekniske årsverk 147
Administrative årsverk 225
Økonomi - inntekter totalt 1094 mill***
Del av budsjett som er eksternt finansiert 33 %
Aktive forskningsprosjekt gjennom året med ekstern finansiering 753

* DBH: høsten 2015.
** Totalt pr. 15/2 2015, DBH. Data for høsten 2015 innrapporteres året etter.
*** Kilde: OF (Oracle Financial)

Publisert 8. mai 2014 16:24 - Sist endret 3. mai 2016 12:31