English version of this page

Tall og fakta

Det medisinske fakultet ble grunnlagt i 1814 og er landets eldste medisinske fakultet. Fakultetets undervisning og forskning spenner fra basale biomedisinske fag via kliniske fag til helsefag med en tydelig internasjonal profil. Fakultetet har høy aktivitet innen formidlingsvirksomhet og innovasjon.

Nøkkeltall 2016

MED-fakultetet

Institutt for helse og samfunn

Institutt for medisinske basalfag

Institutt for klinisk medisin

Norsk senter for molekylærmedisin (NCMM)

Vitenskapelige publikasjoner 2233 427 345 1391 52
Profesjonsstudier 1  1 1 1
Masterprogram 9  7 1 1
Bachelorprogram 1  1
Antall registrerte studenter1 2209  825 579 770
Antall kandidater på ph.d.-programmet2 1325 195 137 977 8
Avlagte doktorgrader 190 20 29 134 63
Vitenskapelige årsverk 765 179 194 318 43
Vitenskapelig ansatte personer 1386 457 233 644 44
Tekniske årsverk 157 2 61 71 18
Teknisk ansatte personer 190 2 72 94 18
Administrative årsverk 246 42 31 80 7
Administrative personer 288 49 42 103 7
Økonomi - inntekter totalt 1222 mill. 208 mill. 301 mill. 476 mill. 87 mill.4
Del av budsjett som er eksternt finansiert 35 % 49 % 38 % 42 % 23 % 5
Aktive forskningsprosjekt gjennom året med ekstern finansiering 696 167 201 285 36

1 Fakultetets profesjonsstudie i medisin består av 12 semestre med totalt 1271 studenter. Oppgitt studentantall for instituttene inkluderer instituttets andel av medisinstudentene og antall studenter på bachelor- og masterprogrammene (totalt 903 ved fakultetet). Inkludert i fakultetets studenttall er også 15 studenter på Forskerlinjen, 15 innreisende utvekslingsstudenter (11 på masternivå og 4 på bachelornivå) og 5 utvekslingsstudenter i klinisk hospitering.

2 Antall kandidater pr. vår 2016, innrapportert til DBH 15.02.17.

3 I tillegg er tre doktorgrader ved MN-fakultetet gjennomført ved NCMM.

4 Tallet over viser del av regnskapsført inntekt på MED-fakultetets budsjett. NCMM har totalt 106 mill. i inntekter på sitt budsjett, inkludert alle eksterne finansiører.

5 Tallet over viser prosentandel av ekstern finansiering av regnskapsført inntekt på MED-fakultetets budsjett. NCMMs eget tall, inkludert alle eksterne finansiører, er 55 %.

 

Publisert 2. sep. 2016 16:09 - Sist endret 8. nov. 2017 12:50