English version of this page

Fakultetets priser

Fakultetet deler ut priser for å anerkjenne og belønne personer eller fagmiljøer som bidrar til god kvalitet og innovativ tenkning i utdanning.

Prisen er på 20 000 kroner. Den gis som tilskudd til drift, og tildeles enkeltpersoner eller fagmiljø som har vist evne til og engasjement for å bedre kvaliteten på utdanningen. 

Fakultetet har mottatt nominasjonsforslag fra forskjellige fagmiljøer, fra ansatte og studenter til alle prisene.

Se hvem som fikk fakultetets utdanningspriser for 2016.

Pris for innovasjon i utdanning

Fakultetet deler ut to priser for innovasjon i utdanning: En til fakultetets bachelor- og masterstudier og en til profesjonsstudiet i medisin.

Med disse prisene ønsker vi å anerkjenne og belønne innovativ tenkning i utdanning.

Pris for kvalitet i bachelor- og mastergradsutdanningene

Fakultetet deler ut pris for god kvalitet i bachelor- og mastergradsutdanningene.

Med denne prisen ønsker vi å gi anerkjennelse og belønning til personer eller fagmiljøer som bidrar til god utdanningskvalitet.

Pris for kvalitet i profesjonsstudiet i medisin

Fakultetet deler ut pris for kvalitet i den kliniske undervisningen i profesjonsstudet medisin.

Med denne prisen ønsker fakultetet å anerkjenne og belønne god undervisning.

Har du spørsmål?

Kontakt koordinator for prisene Åse Frivold Sørheim