English version of this page

Pris for kvalitet og innovasjon i bachelor- og mastergradsutdanningene

Fakultetet deler høsten 2017 ut en pris for god kvalitet og innovasjon i bachelor- og mastergradsutdanningene. Med denne prisen ønsker vi å anerkjenne og belønne personer eller fagmiljøer som bidrar til god kvalitet i utdanningen.

Prisen er på 50 000 kroner. Den gis som tilskudd til drift, og tildeles enkeltpersoner eller fagmiljø som har vist evne til og engasjement for å bedre kvaliteten på utdanningen.

Frist for å nominere kandidater er 15. september. 

Hvem kan nominere?

Forslag kan fremmes av ansatte og studenter ved fakultetet.

Hva vektlegger vi hos en prisvinner?

 • Særlig god formidling av kunnskap
 • Motivasjon for læring
 • Bruk av nyskapende læringsmetoder, undervisnings – og evalueringsformer
 • Undervisning basert på gjensidig respekt og tillit mellom studenter og lærere
 • Utvikling av nyskapende studietilbud
 • Tiltak for å utvikle læringsmiljøet
 • Internasjonalisering
 • God utdanningsledelse

Hvordan nominerer du en kandidat?

 • Skriftlig begrunnelse for nominasjonen på maks to sider
 • Dokumentasjon som underbygger nominasjonene
 • Oppgi hvem som er nominert
 • Oppgi hvem som er forslagsstiller

Send forslag til fakultetets postmottak via postmottak@medisin.uio.no eller med ordinær post: Det medisinske fakultet, Pb 1078 Blindern, 0316 Oslo.

Priskomiteen

Priskomiteen ledes av studiedekanene Ingrid Os og Kristin Heggen.

Publisert 30. apr. 2014 10:28 - Sist endret 18. des. 2017 14:05