English version of this page

Pris for kvalitet og innovasjon i profesjonsstudiet i medisin

Fakultetet deler ut en pris for undervisning høsten 2017. Med denne prisen ønsker fakultetet å anerkjenne og belønne god undervisning.

Prisen er på 50 000. Den gis som tilskudd til drift og tildeles enkeltpersoner eller fagmiljø som har vist engasjement for den gode undervisningen.

Frist for å nominere kandidater er 15. september. 

Hvem kan nominere?

Forslag kan fremmes av ansatte og studenter ved fakultetet.

Nominerte kan være enkeltpersoner, avdelinger eller undervisningsmiljø.

Hva vektlegger vi hos en prisvinner?

 • Særlig god formidling av klinisk kunnskap
 • Motivasjon for læring
 • Bruk av nyskapende læringsmetoder, undervisnings – og evalueringsformer
 • Undervisning basert på gjensidig respekt og tillit mellom studenter og lærere
 • Utvikling av nyskapende studietilbud
 • Tiltak for å utvikle læringsmiljøet
 • Internasjonalisering
 • God utdanningsledelse

Hvordan nominerer du en kandidat?

 • Skriftlig begrunnelse for nominasjonen på maks 2 sider med navn på den som nomineres
 • Legg ved dokumentasjon som underbygger nominasjonene
 • Oppgi navn på forslagsstiller

Forslagene sendes fakultetets postmottak, enten på e-post: postmottak@medisin.uio.no eller ordinær post: Det medisinske fakultet, Pb 1078 Blindern, 0316 Oslo.

Priskomiteen

Priskomiteen ledes av studiedekanene Ingrid Os og Kristin Heggen.

Publisert 30. apr. 2014 10:28 - Sist endret 27. okt. 2017 12:41