Ansatte - Regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk sør-øst

Listen inneholder 1 ansatte.
Navn Telefon E-post Emneord
Ruyter, Knut W Professor II +47-22845518 91184062 (mob) k.w.ruyter@medisin.uio.no Etikk