Ved instituttene - Side 10

Personer 226 - 250 av 303
Navn Telefon E-post Emneord
Bilde av Linda Kristin Røine Røine, Linda Kristin Seniorrådgiver +47-22844652 l.k.roine@medisin.uio.no Studiekvalitet, Eksamen, Studieplaner, Studieadministrasjon, Undervisning
Bilde av Øystein Røynesdal Røynesdal, Øystein Førstekonsulent +47-22850620 oystein.roynesdal@medisin.uio.no
Bilde av Ellen Lund Sagen Sagen, Ellen Lund Senioringeniør +47-23072788 e.l.sagen@medisin.uio.no
Bilde av Malgorzata Magdalena Sak Sak, Malgorzata Magdalena Førstekonsulent +47-23073807 m.m.sak@medisin.uio.no
Bilde av Sophia Salicath Salicath, Sophia Førstekonsulent +47-22851559 +47-90535126 sophia.salicath@medisin.uio.no Bio-Rad kjøleskap, Innkjøp, fakturabehandling, Tørris, Fotorom, Økonomisk kontroll
Bilde av Silje Røysen Salvador Salvador, Silje Røysen Rådgiver +47-22844688 95160752 s.r.salvador@medisin.uio.no Forskningsgruppe, Administrasjon, ekstern finansiering, forskningsadministrasjon, prosjektstøtte, Forskningssamarbeid
Bilde av Kristin Larsen Sand Sand, Kristin Larsen Overingeniør +47-22851204 93674280 k.l.sand@medisin.uio.no Histologi, Mikroskopi, Opplæring, Bildebehandling, Innkjøp, Laboratoriearbeid, EcoOnline
Bilde av Marit Sandvik Sandvik, Marit Avdelingsingeniør +47-22851389 marit.sandvik@medisin.uio.no Proteinanalyse, Innkjøper, Molekylærbiologiske teknikker, Laboratoriedrift
Bilde av Camilla Schjalm Schjalm, Camilla Senioringeniør camilla.schjalm@medisin.uio.no
Bilde av Sebastian Schultz Schultz, Sebastian Senioringeniør sebastian.schultz@medisin.uio.no
Bilde av Iren Sefland Sefland, Iren Avdelingsingeniør +47-22851602 iren.sefland@medisin.uio.no
Bilde av Gjøril Seierstad Seierstad, Gjøril Konsulent +47-22851188 gjoril.seierstad@medisin.uio.no Resepsjon
Bilde av Elisabeth Kolflaath Semprini Semprini, Elisabeth Kolflaath Rådgiver +47-22859209 e.k.semprini@medisin.uio.no Nettpublisering, Nettredaktør, Forskningsformidling, Kommunikasjon, Medieovervåkning, LAMU, HMS
Bilde av Lauren Anne Auditore Severson Severson, Lauren Anne Auditore Førstekonsulent +47-22845045 l.a.a.severson@medisin.uio.no Studieadministrasjon, Eksamen, Studieveiledning, Opptak, Emner
Bilde av Liv Ingunn Bjoner Sikkeland Sikkeland, Liv Ingunn Bjoner Senioringeniør +47-23072997 +47-99251051 l.i.b.sikkeland@medisin.uio.no
Bilde av Hege Sjøvik Sjøvik, Hege +47-22850676 95947702 hege.sjovik@medisin.uio.no
Bilde av Marianne Skeie Skeie, Marianne Overingeniør +47-23073787 +47-92409856 marianne.skeie@medisin.uio.no Epidermal vekstfaktorreseptor (EGFR)-familien, Endocytose, Intracellulær transport
Bilde av Ragnhild Skinnes Skinnes, Ragnhild Overingeniør ragnhild.skinnes@medisin.uio.no
Bilde av Birgit Skjelvik Skjelvik, Birgit Avdelingsingeniør +47-22859013 +47-93667822 93667822 +47 93 66 78 22 birgits@medisin.uio.no Arrangementer, Disputas
Bilde av Anneli Skogstad Skogstad, Anneli Overingeniør anneli.skogstad@medisin.uio.no
Bilde av Vidar Magne Skulberg Skulberg, Vidar Magne Overingeniør +47-23016820 v.m.skulberg@medisin.uio.no
Bilde av Ragnhild Slettebakk Slettebakk, Ragnhild Overingeniør +47-23073118 ragnhild.slettebakk@medisin.uio.no
Bilde av Kristin Nordskogen Smeby Smeby, Kristin Nordskogen Førstekonsulent +47-22840210 k.n.smeby@medisin.uio.no
Bilde av Willemijn Solheim Solheim, Willemijn Rådgiver +47-22859235 +47 98629135 willemijn.solheim@medisin.uio.no Kontrollprogram, Oracle (OA), Økonomistyring, Budsjett, Regnskap
Bilde av Hela Soltani Soltani, Hela Seksjonssjef +47-22845664 +47-97728875 hela.soltani@medisin.uio.no