print logo

Medisinsk turnustjeneste for leger

Ordningen med loddtrekning og valg av plasser til medisinsk turnustjeneste er avviklet.

Den nye turnusordningen er søknadsbasert i tråd med arbeidslivets regler.

Informasjon om søknadsbasert turnusordning

Avsluttede turnusvalg

  • Her er et arkiv over avsluttede turnusvalg etter gammel ordning med loddtrekning.