Verdens første omega-3 tabletter skal testes for biotilgjengelighet

Frivillige søkes til biotilgjengelighetsstudie av omega-3 tabletter ved farmasøytisk institutt.

Vi søker deg, mannlig student til en studie på opptak av omega-3 fra tabletter. Denne studien er en viktig del av arbeidet med Tina Lien Vestlands doktorgrad på FI ved Det matematisk naturvitenskapelige fakultet, og det er flott om du kan være med!

Som kompensasjon for tapt arbeidstid vil du som deltager motta en godtgjørelse på kroner 500,- pr. hele forsøksdag.

Studien vil foregå på Klinisk Forskningspost ved Rikshospitalet og det er nødvendig at du er til stede 2 hele arbeidsdager, samt for en blodprøve
påfølgende morgen.

Studien forgår i fire bolker hvorav hver frivillig skal være med i en bolk. Det vil si to studiedager per frivillig. 

Datoer

Forsøksdag 1

Forsøksdag 2

Bolk 1

  • 6 mars 2012
  • 19 mars 2012

Bolk 2

  • 7. mars 2012
  • 21. mars 2012

Bolk 3

  • 14. mars 2012
  • 28. mars 2012

Bolk 4

  • 15. mars 2012
  • 29. mars 2012

Kort om studien

Studien går ut på å følge fettsyreprofilen i blodserum kvantitativt etter
inntak av omega-3 tabletter. Rent praktisk vil det si at det tas ut
blodprøver 5 ganger i løpet av dagen (8 timer) samt en blodprøve 24 timer
etter inntaket. Blodprøvene tas via en venflon.

Du må spise en standardisert diett på forsøksdagen og all mat vil derfor
bli servert på stedet.

Studien er organisert som en kryss-over studie, det vil si at opplegget
foregår på samme måte i to omganger, med to ukers mellomrom.  Du må ha
anledning til å komme begge gangene.

Som sammenligningssubstans vil det bli brukt et kommersielt tilgjengelig
omega-3 kapsel produkt. Den ene gangen vil du få Omegatri tabletter, den
andre kapsel produktet.

Tablettene inneholder ikke et legemiddel. Tablettene inneholder omega-3
samt standard tabletthjelpestoffer.

Regional komité for medisinsk forskningsetikk (REK), region Sør, har
godkjent prosjektet.

Dersom du er interessert i å være med ta kontakt snarest!

Du vil da motta utfyllende informasjon om studien på mail og vil bli
kontaktet med tanke på datoene (bolk 1, 2, 3 eller 4) som passer best for
deg. 

Påmelding

Aase Jorun Klaveness
E-post: klaveness@ddl.no
Mob. 92235098

På vegne av Tina Lien Vestland

Publisert 2. mars 2012 13:50 - Sist endret 2. mars 2012 13:51