Forsinkelsesreglene

Det er egne regler om hvor mye du kan være forsinket i studiet uten å miste studieplassen.

For medisinstudiet gjelder følgende bestemmelse:

Permisjon innvilget av fakultetet regnes ikke som forsinkelse.

I henhold til våre emnebeskrivelser kan medisinstudenter som har vært borte fra studieprogrammet i mer enn to år sammenhengende, pålegges av fakultetet å gjenta tidligere godkjent obligatorisk undervisning og/ eller tidligere beståtte eksamener før studenten får gå videre i studiet.

Publisert 19. nov. 2013 13:41 - Sist endret 14. aug. 2017 14:58