E-læringsressurser tilknyttet fagene i medisinstudiet

Faginndelingen i medisinstudiet er ingen universell inndeling av medisinfaget. Mange av ressursene er aktuelle for flere fag.

Det er kun fag som har e-læringsressurser som er med oversikten. Alle de 30 fagene i medisinstudiet har egne fagsider. På fagsidene finner man bl.a. fagplanene. Ansvarlig for disse er undervisningslederne i de forskjellige fagene.

I tillegg til å benytte e-læringsressursene anbefales et besøk på fakultetets Ferdighetssenter. Ferdighetssenteret et sted der du, alene eller helst sammen med andre studenter, kan øve på praktiske ferdigheter gjennom hele studiet.

Publisert 16. sep. 2009 13:13 - Sist endret 18. mai 2011 14:07