Fagsiden for fysikalsk medisin og rehabilitering

Fysikalsk medisin er et medisinsk fagområde som diagnostiserer og behandler funksjonsforstyrrelser i bevegelsesapparatet. Fagfeltet heter i dag fysikalsk medisin og rehabilitering.

Illustrasjonsfoto: Colourbox.no

Undervisningen begrenser seg til diagnostikk og behandling av rene muskel/skjelettlidelser, også kalt belastningslidelser.

Faget er et typisk klinisk ferdighetsfag. Røntgen og laboratoriemessige prøver har mindre betydning enn i mange andre fag. Klinisk diagnostikk med klinisk ferdighetstrening vil derfor i størst mulig grad bli vektlagt i undervisningen.

Fagressurser

Publisert 4. jan. 2007 13:24 - Sist endret 19. apr. 2016 10:00