Fagsiden for immunologi

Ordet immunologi betyr egentlig "læren om immunitet", det vil si om hvorfor og hvordan vi blir immune og unngår å få bestemte sykdommer.

Kroppen reagerer mot inntrengende mikroorganismer og beskytter seg mot infeksjon ved hjelp av antistoffer og utvikling av cellulære immunreaksjoner.

I de siste årene har AIDS-epidemien vist betydningen av et effektivt immunsystem i forsvaret mot infeksjon på en dramatisk måte, og vi ser at defekt immunitet kan være livsfarlig. Immunreaksjoner kan også skade celler, vev og hele organer og fremkalle sykdom.

Fagressurser

Fagplan i immunologi - gammel studieplan (Oslo96) (pdf)

Fagplan med læringsmål og læringsutbyttebeskrivelser

Publisert 4. jan. 2007 13:27 - Sist endret 26. mai 2016 13:36