KLoK - informasjon fra fagplanutvalget

På disse sidene har vi samlet informasjon om læringsmål, oppgaver, kilder og referanser som kan være til nytte i arbeidet med faget Kunnskapshåndtering, ledelse og kvalitetsforbedring (KLoK).

Gjennom undervisningen i KLoK skal du tilegne deg kunnskaper, ferdigheter og kompetanse innen kunnskapsbasert praksis, ledelse og kvalitetsforbedring, slik at du blir i stand til å utøve legeyrket på en profesjonell måte, som fagperson og som deltaker i flerfaglige grupper og team.

Fagplan og læringsmål

Oppgaver i KLoK

Tema og ressurser

Undervisningsledelse og studieadministrasjon

Undervisningsleder: Magnus Løberg, førsteamanuensis
E-post

Studiekonsulent: Kristi B. Lenander

Fagplanutvalg: Medlemmer av fagplanutvalget for KLoK

 

Medlemmer i eksamenskommisjoner:

Modul 7: Katariina Laine

Modul 8: Magnus Løberg

 

 

 

 

Publisert 1. feb. 2011 12:26 - Sist endret 7. juni 2017 07:42