English version of this page

Tilgjengelige emner på masternivå

Her finner du en oversikt over emner tilgjengelige for HELSAMs masterstudenter. Alle programstudenter ved instituttet kan søke om opptak til disse emnene og søke om å få dem innpasset som valgfrie emner i utdanningen sin.

Emnene som er listet opp under er alle tilgjengeliggjort som mulige elektive emner. Dersom du ønsker å ta et eller flere av disse emnene i løpet av graden din, må du først kontakte studieadministrasjonen ved programmet ditt slik at de kan vurdere om emnet kan godkjennes og innpasses som et valgfritt emne i mastergraden din.

Dersom emnet godkjennes, må du ta kontakt med studieadministrasjonen ved det masterprogrammet emnet hører til og søke om plass.

Frist for å søke på emne med ledige plasser, registrere deg og betale semesteravgiften er 1. september

Sjekk også emnebeskrivelsene for egne frister. SME-emnene har andre frister fordi det ofte tilbys som etterutdanningskurs (EVU-kurs) og du bør søke tidligere om plass siden undervisningen ofte starter før fristene 1. september for høst og 1. februar for vår.

Tilgjengelige emner for masterprogrammene på Institutt for helse og samfunn

 

HØSTSEMESTER
EMNER STUDIEPOENG
HECON4100 - Fundamentals of Health Economics 5 p
HELSEF4402 - Funksjon og funksjonsvurdering 5 p
HEVAL5110 - Valuing Health 5 p
HEVAL5140 - Methods for estimating the effects of interventions 5 p
HEVAL5150 - Decision making under risk and uncertainty 5 p
HEVAL5200 - Topics in economic evaluation 5 p
HGOV4100 - Fundamentals of Health Care Systems 5 p
HLAW4100 - Fundamentals of Health Law 5 p
HMAN4100 - Fundamentals of management 5 p
HMAN5140 - Topics in Priority Setting 5 p
HMAN5160 - Integrated Care Models 5 p
HMED4100 - Fundamentals of medicine 5 p
HMED4101 - Kvalitet i helsetjenestene 5 p
HMET4100 - Fundamentals of statistics 5 p
HØKON4102 - Kostnad-nytte analyse 5 p
SME4210 - Etikk i helsetjenesten 5 p
SYKVIT4311 - Innovativ praksisutvikling 5 p
SYKVIT4312 - Normal aldring i et livsløpsperspektiv 5 p

 

VÅRSEMESTER
EMNER STUDIEPOENG
HGOV5200 - Topics in Health Policy 5 p
HECON4210 - Demand for health and health insurance 5 p
HECON4220 - Paying Providers of Health Care 5 p
HELSEF4403 - Makt og kunnskap i helsetjenesten 5 p
HELSEF4404 - Symptomer og mestring 5 p
HELSEF4405 - Kjønnsperspektiver på sykdom og helse 5 p
HEVAL4200 - Fundamentals of economic evaluation in health care 5 p
HFIN4210 - Finance 5 p
HFIN4240 - Budgeting 5 p
HGOV5200 - Topics in Health Policy 5 p
HLED4102 - Finansiering og organisasjonsformer i helsetjenestene 5 p
HMET5130 - Linear Regression Analyses 5 p
INTHE4113 - Introduction to Medical Anthropology: key concepts and perspectives 5 p
INTHE4114 - Epidemiology in practice - Methodology, examples and tools 5 p
INTHE4117 - New priorities for HIV and AIDS in the developing world context 5 p
INTHE4118 - Reproductive and Sexual Health and Human Rights 5 p
INTHE4119 - Evidence Informed Health Policy 5 p
INTHE4120 - Ethical issues in international health research - advanced module in research ethics 5 p
INTHE4121 - Water and food in a global health perspective 5 p
SME4110 - Innføring i medisinsk og helsefaglig etikk 5 p
SME4310 - Veiledning av etikkrefleksjon i helsetjenesten 5 p
SYKVIT4313 - Helsepedagogikk, pasientlæring og mestring 5 p

 

Publisert 1. juni 2015 10:49 - Sist endret 27. nov. 2017 14:38