English version of this page

Tilgjengelige emner på masternivå

Her finner du en oversikt over emner tilgjengelige for HELSAMs masterstudenter. Alle programstudenter ved instituttet kan søke om opptak til disse emnene og søke om å få dem innpasset som valgfrie emner i utdanningen sin.

Emnene som er listet opp under er alle tilgjengeliggjort som mulige elektive emner. Dersom du ønsker å ta et eller flere av disse emnene i løpet av graden din, må du først kontakte studieadministrasjonen ved programmet ditt slik at de kan vurdere om emnet kan godkjennes og innpasses som et valgfritt emne i mastergraden din.

Dersom emnet godkjennes, må du ta kontakt med studieadministrasjonen ved det masterprogrammet emnet hører til og søke om plass.

Frist for å søke på emne med ledige plasser, registrere deg og betale semesteravgiften er 1. september

Sjekk også emnebeskrivelsene for egne frister. SME-emnene har andre frister fordi det ofte tilbys som etterutdanningskurs (EVU-kurs) og du bør søke tidligere om plass siden undervisningen ofte starter før fristene 1. september for høst og 1. februar for vår.

Tilgjengelige emner for masterprogrammene på Institutt for helse og samfunn

 

HØSTSEMESTER
EMNER STUDIEPOENG
SYKVIT4311 - Innovativ praksisutvikling 5 p
SYKVIT 4312 - Normal aldring i et livsløpsperspektiv 5 p
HECON 4100 - Fundamentals of health economics 5 p
HMAN 4100 - Fundamentals of management 5 p
HMET 4100 - Fundamentals of statistics 5 p
HGOV 4100 - Fundamentals of health care systems 5 p
HLAW 4100 - Fundamentals of health law 5 p
HMED 4100 - Fundamentals of medicine 5 p
HMAN 5140 - Topics in Priority Setting 5 p
HMAN 5160 - Integrated Care Models 5 p
HEVAL 5110 - Valuing Health 5 p
HEVAL 5140 - Methods for estimating the effects of interventions 5 p
HEVAL 5150 - Decision making under risk and uncertainty 5 p
HEVAL 5200 - Topics in economic evaluation 5 p
HELSEF 4402 - Funksjon og funksjonsvurdering 5 p
HELSEF 4403 - Makt og kunnskap i helsetjenesten 5 p
HMED 4101 - Kvalitet i helsetjenestene 
(fra høst 2017)
5 p
HØKON 4102 - Kostnad-nytte analyse
(fra høst 2017)
5 p
SME4210 - Etikk i helsetjenesten 5 p

 

VÅRSEMESTER
EMNER STUDIEPOENG
SYKVIT 4313 - Pasientopplæring 5 p
HECON 4210 - Demand for health and health insurance 5 p
HECON 4220 - Paying Providers of Health Care 5 p
HEVAL 4200 - Fundamentals in Economic Evaluation in Health care 5 p
HMET 5130 - Linear Regression Analyses 5 p
INTHE 4111 - Medical Research Ethics in Developing Countries 5 p
HGOV 5200 - Topics in Health Policy 5 p
HFIN 4210 - Finance 5 p
HFIN 4240 - Budgeting 5 p
INTHE 4112 - Strategic Communication in Community Health 5 p
INTHE 4113 - Introduction to Medical Anthropology 5 p
INTHE 4114 - Methods in Intervention Epidemiology and Evidence Based Medicine 5 p
INTHE 4117 - New Priorities for HIV and AIDS 5 p
INTHE 4118 - Reproductive and Sexual Health and Human Rights 5 p
INTHE 4119 - Evidence Informed Health Policy 5 p
HELSEF 4404 - Symptomer og mestring 5 p
HELSEF 4405 - Kjønnsperspektiver på helse og sykdom 5 p
HLED 4102 - Finansiering og organisasjonsformer i helsetjenestene 5 p
SME4310 - Veiledning av etikkrefleksjon i helsetjenesten 5 p
SME4110 - Innføring i medisinsk og helsefaglig etikk 5 p

 

Publisert 1. juni 2015 10:49 - Sist endret 14. des. 2016 11:28