Bibliotek

Universitetsbiblioteket har rundt to tusen lesesalsplasser til disposisjon. (Foto: UiO)

 

Publisert 14. juni 2012 12:23