English version of this page

Xiaoyi Zhang

Forskningstekniker - Norsk Senter for Molekylærmedisin
Brukernavn
Besøksadresse Gaustadalléen 21, Forskningsparken, 0349 Oslo
Postadresse Postboks 1137 Blindern, 0318 Oslo
Andre tilknytninger Det medisinske fakultet (Student)