Personer med emneord «Genetikk»

Navn Telefon E-post Emneord
Bilde av Karin C. Lødrup  Carlsen Carlsen, Karin C. Lødrup Professor I 22118765 k.c.l.carlsen@medisin.uio.no Astma og allergi, Barn, Lungefunksjon, Atopisk eksem, Genetikk, Miljøfaktorer
Bilde av Ole Andreassen Andreassen, Ole Professor +47 22117843 +47 99038893 +4799038893 ole.andreassen@medisin.uio.no Psykisk helse, Genetikk, MRI, Psykofarmaka
Bilde av Petter Strømme Strømme, Petter +47 23015234 petter.stromme@medisin.uio.no Epidemiologi, Psykisk utviklingshemming, Genetikk
Bilde av Manuela Zucknick Zucknick, Manuela Førsteamanuensis +47 22851193 manuela.zucknick@medisin.uio.no biostatistikk, kreft, risiko prediksjon, integrerende genomikk, genetikk, epidemiologi
Bilde av Nadia Skauli Skauli, Nadia Avdelingsingeniør +47-22851030 nadia.skauli@medisin.uio.no Ekstracellulært matriks, Nevrodegenerative sykdommer, Genetikk, Hjernen og nervesystemet, Vannkanaler
Bilde av Hanne-Cathrin Flinstad Harbo Harbo, Hanne-Cathrin Flinstad Professor II +47 22850544 +4799546680 +4799546680 h.c.f.harbo@medisin.uio.no Genetikk, Epidemiologi, Hjerne og nervesystem, Multippel sklerose
Bilde av Eirik Frengen Frengen, Eirik Professor +47 22117825 eirik.frengen@medisin.uio.no Genetikk, Genomikk
Bilde av Dag Erik Undlien Undlien, Dag Erik Professor +47 23027285 d.e.undlien@medisin.uio.no Livsvitenskap, Genetikk, Epigenetikk
Bilde av Ingrid Randen Randen, Ingrid Førsteamanuensis +47 22117820 ingrid.randen@medisin.uio.no Immunologi, Genetikk
Bilde av Benedicte Paus Paus, Benedicte Professor II +4791323334 +47 91323334 benedicte.paus@medisin.uio.no Genetiske bindevevsykdommer, Genetikk, Sjeldne genetiske tilstander
Bilde av Camila Vicencio Esguerra Esguerra, Camila Vicencio Gruppeleder +47 22840534 c.v.esguerra@ncmm.uio.no Genetikk, Farmakologi, Epilepsi
Bilde av Anthony Mathelier Mathelier, Anthony Forsker +47 22840561 anthony.mathelier@ncmm.uio.no Kreft, Genetikk, Genregulering, Transkripsjon faktor, Bioinformatikk, MicroRNA