Personer med emneord «Aktivitetsteori»

Navn Telefon E-post Emneord
Jensen, Ruth Førsteamanuensis +47 22844857 +47 45411604 (mob) +4745411604 ruth.jensen@ils.uio.no Læring og utdanning, utdanningsledelse, sosiokulturell teori, Interaksjonsanalyse, Aktivitetsteori
Lange, Thomas de Førsteamanuensis +47 22858558 +47 95806816 (mob) t.de.lange@iped.uio.no Pedagogikk, IKT og læring, Aktivitetsteori, interaksjonsanalyse, Universitetspedagogikk