Nettsider med emneord «Anne Eskild»

Bilde av en gravid kvinne som det blir gjort ultralydundersøkelse på.
Publisert 17. sep. 2021 14:55

Siden 1970-tallet har det vært et stort fall i antall dødfødsler. Innføringen av diagnostisk teknologi forklarer en stor del av denne nedgangen.