Nettsider med emneord «Antibiotikabruk»

Publisert 21. jan. 2020 08:52
Lege på legekontor med en mor og et barn. Legen lytter på barnet,
Publisert 21. nov. 2019 15:48

Norske fastleger er opptatt av antibiotikaresistens og det er en klar reduksjon i forskrivning av antibiotika blant fastleger som har deltatt på kurs i riktigere antibiotikabruk.

Publisert 7. mai 2019 10:09

Bihulebetennelse står alene for rundt 10 % av antibiotikabruken i allmennpraksis. Bruk av antibiotika øker faren for at resistens skal oppstå og opprettholdes. Det er derfor viktig å holde antibiotikabruken lav, og å ikke bruke antibiotika unødvendig.

Publisert 13. apr. 2011 11:35