Nettsider med emneord «Atferd»

Publisert 16. feb. 2022 10:04

Prøv å huske din forrige bursdag! Kanskje du husker gjestene som kom? Eller måltidet dere spiste? Evnen til å huske episodiske minner er noe vi tar for gitt. Hvordan hadde livet vært dersom du hadde mistet evnen til å huske hendelser i livet?

Publisert 3. feb. 2022 13:16

Det er bred enighet om at de viktigste årsakene til sosial ulikhet i helse ligger utenfor helsetjenesten. Likevel vet vi at også helsetjenesten kan bidra til å redusere, opprettholde eller forsterke sosial ulikhet. Kan legene spille en rolle her?

Publisert 16. feb. 2021 09:31

Det er godt dokumentert at leger har forhøyet selvmordsrate, både over tid og i mange land. Vi har gode data også fra Norge, men disse er nå gamle. Vi ønsker nå å undersøke selvmordsatferd blant leger i Norge på nytt, slik at vi får oppdaterte tall.

Publisert 5. nov. 2020 16:54

Dette prosjektet er et samarbeid mellom atferdsmedisin og fysiologi, og undersøker friske mennesker respons på hypovolemi med og uten sosial støtte. Vi søker en student som er interessert i både sirkulasjonsfysiologi og menneskers relasjoner.

Publisert 4. sep. 2020 08:04
Publisert 24. jan. 2020 16:08

Mange ungdommer plages med depresjon. Samtaleterapi har god effekt. For at legen i pasientsamtalen kan tilpasse behandlingen til den enkelte pasients behov, trengs mer kunnskap om samtaleprosessen og hva legen skal vektlegge i samtalen med ungdommen.

Publisert 24. jan. 2020 16:02

Mange ungdommer plages med depresjon. Samtaleterapi har god effekt. For at legen i pasientsamtalen kan tilpasse behandlingen til den enkelte pasients behov, trengs mer kunnskap om samtaleprosessen og hva legen skal vektlegge i samtalen med ungdommen.

Publisert 15. sep. 2016 10:41

Psykiske lidelser inntreffer ofte i ung alder, og medfører konsekvenser som følger videre utover i livet. I dette forskerlinjeprosjektet vil vi undersøke hvordan genetiske varianter påvirker risikoen for å utvikle alvorlige psykiske lidelser.

Publisert 13. apr. 2011 10:41
Publisert 13. apr. 2011 10:41
Publisert 13. apr. 2011 10:39
Publisert 13. apr. 2011 10:38