Personer med emneord «Basware»

Navn Telefon E-post Emneord
Bilde av Wenche Andreassen Andreassen, Wenche Seniorkonsulent +47 930 81926 wenche.andreassen@medisin.uio.no Oracle (OA), Basware, Tableau, Fakturabehandling, Honorar, Refusjoner, Reiseregning, Reiserefusjon for eksterne, Koordinering
Bilde av Ingun Marie Bjørkelund Bjørkelund, Ingun Marie Seniorkonsulent +47 22845324 97 16 51 17 i.m.bjorkelund@medisin.uio.no Administrasjon, Fakturaer, Innkjøp, Drift, Basware, Reise
Bilde av Sissel Eikvar Eikvar, Sissel Head Engineer +47 22851008 sissel.eikvar@medisin.uio.no Laboratory operation, Molecular biology techniques, Cell growth, Basware, Protein analysis, Teaching, Bacterial work
Bilde av Sissel Eikvar Eikvar, Sissel Overingeniør sissel.eikvar@medisin.uio.no Laboratoriedrift, Molekylærbiologiske teknikker, Celledyrking, Basware, Proteinanalyse, Undervisning, Bakteriearbeid
Bilde av Robabeh Mahmoud Zadeh Mahmoud Zadeh, Robabeh Higher Executive Officer +47 22845565 r.m.zadeh@medisin.uio.no Innkjøper, Fakturaer, Basware, Administrasjon
Bilde av Robabeh Mahmoud Zadeh Mahmoud Zadeh, Robabeh Førstekonsulent +47 22845565 r.m.zadeh@medisin.uio.no Innkjøper, Fakturaer, Basware, Administrasjon
Nesteby, Mari Elise Seniorkonsulent +47 22859234 m.e.nesteby@medisin.uio.no Forskerskole, Forskningsadministrasjon, Nettpublisering, Forskerstøtte MED, Prosjektkoordinering, FANE-HELSAM, Innkjøper, Administrasjon, Fakturaer, Basware
Bilde av Carlos Romeo Rodríguez Rodríguez, Carlos Romeo Higher Executive Officer +47 22840500 +47 95205142 c.r.rodriguez@ncmm.uio.no UiO-noark, Oracle, Cristin, Signs and directions, ePhorte, Mail and postage, Voucher, Reimbursements, Certificates, Invoices, Basware, Reception, Purchasing, Mail room
Bilde av Carlos Romeo Rodríguez Rodríguez, Carlos Romeo Førstekonsulent +47 22840500 +47 95205142 c.r.rodriguez@ncmm.uio.no Skilting, Innkjøp, UiO-noark, Fakturaer, Arkiv, Basware, ePhorte, Cristin, Refusjoner, Attester, Resepsjon, Postmottak, Post, Oracle, Bilag
Bilde av Ellen Elisabeth Westgaard Westgaard, Ellen Elisabeth Senior executive officer 67968854 e.e.westgaard@medisin.uio.no HR-portal, Cristin, Purchasing, IT support for research, Basware