Personer med emneord «Basware»

Navn Telefon E-post Emneord
Bilde av Sissel Eikvar Eikvar, Sissel Head Engineer +47 22851008 sissel.eikvar@medisin.uio.no Laboratory operation, Molecular biology techniques, Cell growth, Basware, Protein analysis, Teaching, Bacterial work
Bilde av Sissel Eikvar Eikvar, Sissel Overingeniør sissel.eikvar@medisin.uio.no Laboratoriedrift, Molekylærbiologiske teknikker, Celledyrking, Basware, Proteinanalyse, Undervisning, Bakteriearbeid
Nesteby, Mari Elise Seniorkonsulent +47 22859234 m.e.nesteby@medisin.uio.no Forskerskole, Forskningsadministrasjon, Nettpublisering, Forskerstøtte MED, Prosjektkoordinering, FANE-HELSAM, Innkjøper, Administrasjon, Fakturaer, Basware
Bilde av Carlos Romeo Rodríguez Rodríguez, Carlos Romeo Senior Executive Officer +47 22840500 +47 95205142 c.r.rodriguez@ncmm.uio.no UiO-noark, Oracle, Cristin, Signs and directions, ePhorte, Mail and postage, Voucher, Reimbursements, Certificates, Invoices, Basware, Reception, Purchasing, Mail room
Bilde av Carlos Romeo Rodríguez Rodríguez, Carlos Romeo Seniorkonsulent +47 22840500 +47 95205142 c.r.rodriguez@ncmm.uio.no Skilting, Innkjøp, UiO-noark, Fakturaer, Arkiv, Basware, ePhorte, Cristin, Refusjoner, Attester, Resepsjon, Postmottak, Post, Oracle, Bilag
Bilde av Ellen Elisabeth Westgaard Westgaard, Ellen Elisabeth Senior executive officer 67968854 e.e.westgaard@medisin.uio.no HR-portal, Cristin, Purchasing, IT support for research, Basware
Bilde av Shirin Mahmoud Zadeh Zadeh, Shirin Mahmoud Higher Executive Officer +47 22851679 s.m.zadeh@nhm.uio.no Innkjøper, Fakturaer, Basware, Administrasjon
Bilde av Shirin Mahmoud Zadeh Zadeh, Shirin Mahmoud Førstekonsulent +47 22851679 s.m.zadeh@nhm.uio.no Innkjøper, Fakturaer, Basware, Administrasjon