Nettsider med emneord «Biostatistikk»

Publisert 7. feb. 2022 14:02

Immunterapi har gitt store fremskritt i kreftbehandling de siste årene. En hovedutfordring er at vi mangler metoder for å persontilpasse behandlingen og forutsi hvem som får effekt.

Publisert 27. jan. 2022 15:10

Sosioøkonomisk status er en risikofaktor for en rekke sykdommer, men er det sosiale ulikheter i risiko for beinskjørhet og brudd i Norge? Har kroppsmasseindeks betydning for denne sammenhengen?

Publisert 20. sep. 2021 19:17
Publisert 5. mars 2021 09:46

Mange pasienter med kroniske betennelsessykdommer får ikke tilfredsstillende behandling. Vi vet ikke hvem som vil ha god effekt av dagens medikamenter eller hvordan vi skal behandle dem som ikke får god respons. I dette prosjektet skal vi sammenligne aktiveringsprofiler på enkeltcellenivå hos pasienter før og etter behandling.

Bildet kan inneholde: tekst, linje, fargerikhet, plott, diagram.
Publisert 17. nov. 2020 13:50

Vi utvikler metoder i statistisk maskinlæring for å integrere multi-omics og andre data, f.eks. klinisk og farmakologisk informasjon, for å predikere pasientens prognose eller terapirespons.

Publisert 28. nov. 2019 11:09
Publisert 10. okt. 2019 15:38
Publisert 10. okt. 2019 15:38
Publisert 23. aug. 2017 09:04
Publisert 7. juni 2016 14:29
Publisert 9. mars 2016 13:30
Publisert 5. jan. 2015 12:32
Publisert 21. aug. 2013 15:43
Publisert 16. aug. 2013 12:30
Publisert 26. apr. 2013 15:10
Publisert 13. apr. 2011 11:40
Publisert 13. apr. 2011 10:41
Publisert 13. apr. 2011 10:41
Publisert 13. apr. 2011 10:38
Publisert 13. apr. 2011 10:37
Publisert 13. apr. 2011 10:36
Publisert 13. apr. 2011 10:34