Nettsider med emneord «COVID-19»

Image of face masks and a heart
Publisert 9. sep. 2021 15:11

Influenza is a well-known trigger for heart disease. Strict measures to prevent the spread of the coronavirus may have contributed to less influenza, and thus fewer admissions for heart disease.

Bildet kan inneholde: azure, tekstil, rosa, rektangel, aqua.
Publisert 29. mars 2021 12:47

Influensa er en velkjent utløsende faktor for hjertesykdom. Strenge koronatiltak kan ha bidratt til mindre influensa, og dermed færre innleggelser for hjertesykdom.

SHE emblem; human being in a leaf and letters
Publisert 21. sep. 2020 11:45

Welcome to Opening Webinar in Centre for Sustainable Healthcare Education (SHE)

Keynote speakers: Professor Ole Petter Ottersen and Professor Trisha Greenhalgh

Bildet kan inneholde: tekst, skrift, lilla, vår, organisme.
Publisert 15. sep. 2020 16:53

Lurer du på hvordan immunsystemet fungerer? Er du nysgjerrig på hvordan en vaksine blir laget? Og når vil egentlig en vaksine mot Covid-19 være klar for bruk? Alt dette, og mer, ønsker vaksineforskerne Gunnveig Grødeland og Even Fossum å gi deg svar på i Vaksinepodden.

TRAIN-studiens logo
Publisert 20. mai 2020 14:56

TRAiN-studien er en randomisert utprøving av gjenåpning av treningssentre i Norge etter COVID-19 pandemien.

Image of a hand holding a glass containing COVID-19 vaccine.
Publisert 30. aug. 2021 10:25

Professor John Torgils Vaage leads a study that will examine the effect of COVID-19 vaccination in immunocompromised and transplant patients. The study has received funding from the vaccine coalition CEPI.

Bilde av en hånd som holder et glass med koronavaksine.
Publisert 30. aug. 2021 10:24

Professor John Torgils Vaage leder en studie som skal se på effekten av covid-19-vaksinering hos personer med nedsatt immunforsvar, inkludert personer som har blitt organtransplantert. Studien har fått midler fra vaksinekoalisjonen CEPI.

Image of ultrasound examination of the heart of a patient.
Publisert 28. okt. 2021 09:28

Impaired heart function does not seem to be the reason why it takes a long time for some to recover after undergoing COVID-19.

Publisert 22. mai 2020 09:24

The Rapid-Cycle Re-Implementation of TRAining Facilities in Norway (TRAiN) study will investigate whether it is safe to reopen Norwegian training facilities after the COVID-19 pandemic.

Bildet kan inneholde: azure, gest, font, tommel, elektrisk blå.
Publisert 27. apr. 2021 15:21

Lars Mehlum, Gunnveig Grødeland og Jøran Hjelmesæth har på hvert sitt felt vært tydelige stemmer i samfunnsdebatten i 2020. Her deler de sine medieerfaringer og gir sine beste tips til god forskningsformidling.

Lege som gir pass med covid-bevis
Publisert 12. mars 2021 11:02

Vil vi i framtiden trenge vaksinepass for å gå til frisøren?

Publisert 5. nov. 2021 08:04

This project addresses an urgent issue in global health: the response of African health systems to the Covid-19 pandemic.

Publisert 5. nov. 2021 08:04

Prosjektet fokuserer på et presserende problem i global helse: responsen fra afrikanske helsesystemer på Covid-19-pandemien.

Publisert 23. mars 2021 11:12

This study aims to better understand why there has been so few trials of non-pharmaceutical interventions since the beginning of the COVID-19 pandemic. 

Logo of the TRAiN study
Publisert 26. nov. 2021 10:18

Public health mitigation measures such as social distancing, closing training centers and wearing face masks have been used during the Covid-19 pandemic. However, the benefits and harms of these measures are poorly understood.  

Publisert 4. apr. 2016 09:21
Bildet kan inneholde: logo, font.
Publisert 27. mars 2020 15:59

Covid-19 setter det norske helsevesen på prøve. I dette forskningsprosjektet vil vi undersøke hvordan pandemien håndteres i kommunehelsetjenesten.

Lege Klaus Murbræch gjør ultralydundersøkelse av en hjertepasient på Kardlab, Rikshospitalet.
Publisert 28. okt. 2021 09:28

Det ser ikke ut til at nedsatt hjertefunksjon er en av årsakene til at det tar lang tid for noen å bli helt friske etter gjennomgått covid-19. Dette kommer frem fra en ny studie.   

Publisert 7. apr. 2020 11:34