Nettsider med emneord «Dødelighet»

Illustrasjonsbilde av en mann som sitter med hodet i hendene og som har det vanskelig.
Publisert 7. juli 2022 12:45

Hvilket sikkerhetsnivå den innsatte har sonet på, påvirker risikoen for å dø etter løslatelse. Flere forebyggende tiltak kan bidra til å minske risikoen.

Illustrasjon av grafer med koronavirus
Publisert 13. okt. 2021 13:38

Klinisk effektforskning har undersøkt dødeligheten i Norge og Sverige under pandemiåret 2020.