Personer med emneord «Diabetes»

Navn Telefon E-post Emneord
Bilde av Kåre I. Birkeland Birkeland, Kåre I. Professor +47 23071181 +47 92830675 92830675 k.i.birkeland@medisin.uio.no Insulinresistens, Metabolsk syndrom, Diabetes
Bilde av Bjørgulf Claussen Claussen, Bjørgulf +47 22850614 +47 91718690 bjorgulf.claussen@medisin.uio.no Diabetes, Trygdemedisin
Bilde av Knut Dahl-Jørgensen Dahl-Jørgensen, Knut Professor emeritus knut.dahl-jorgensen@medisin.uio.no Diabetes og hormoner, Diabetes
Bilde av Svein Olav Kolset Kolset, Svein Olav Professor +47 22851383 s.o.kolset@medisin.uio.no Ernæring, Diabetes, fedme, glykobiologi, Inflammasjon, Utviklingshemmede og helse
Bilde av Svein Olav Kolset Kolset, Svein Olav Professor +47 22851383 s.o.kolset@medisin.uio.no Nutrition, diabetes, glycobiology, inflammation, intellectual disabilities and health
Bilde av Kjetil Retterstøl Retterstøl, Kjetil Professor +47 22851521 +47 90098393 kjetil.retterstol@medisin.uio.no Livsvitenskap, Ernæring, Hjerte kar og lunger, Klinisk ernæringsforskning, Ernæringsbiologi, Hjerte kar og lunger, Livsstilssykdommer, Farmakologi, Diabetes, Hjerte- og karsykdom
Bilde av Kjetil Retterstøl Retterstøl, Kjetil Professor +47 22851521 +47 90098393 kjetil.retterstol@medisin.uio.no Cardiovascular diseases, Heart, Pharmacology, Diabetes, Nutrition, Life sciences
Bilde av Hanne Scholz Scholz, Hanne Vice director, Senior researcher +47 97514215 hanne.scholz@medisin.uio.no 3D bioprinting, diabetes, stem cell biology, organ on a chip, transplantation
Bilde av Cecilie Wium Wium, Cecilie Postdoctoral Fellow +47 23034605 cecilie.wium@medisin.uio.no Diabetes, Insulin Resistance, Gestational diabetes, Lipids, Familial Hypercholesterolemia
Bilde av Cecilie Wium Wium, Cecilie Postdoktor +47 23034605 cecilie.wium@medisin.uio.no Diabetes, Insulinresistens, Svangerskapsdiabetes, Lipider, Familiær Hyperkolesterolemi