Personer med emneord «Diabetes»

Navn Telefon E-post Emneord
Bilde av Hanne Scholz Scholz, Hanne Vice director, Senior researcher +47 97514215 hanne.scholz@medisin.uio.no 3D bioprinting, diabetes, stem cell biology, organ on a chip, transplantation
Bilde av Svein Olav Kolset Kolset, Svein Olav Professor +47 22851383 s.o.kolset@medisin.uio.no Nutrition, diabetes, glycobiology, inflammation, intellectual disabilities and health
Bilde av Kåre Inge Birkeland Birkeland, Kåre Inge Professor +47 23071181 +47 92830675 92830675 k.i.birkeland@medisin.uio.no Insulinresistens, Metabolsk syndrom, Diabetes
Bilde av Elisabeth Qvigstad Qvigstad, Elisabeth Førsteamanuensis +47 23033433 elisabeth.qvigstad@medisin.uio.no Svangerskapsdiabetes, Insulinresistens, Diabetes, Endokrinologi, Fertilitet
Bilde av Kjetil Retterstøl Retterstøl, Kjetil Professor +47 22851521 +47 90098393 kjetil.retterstol@medisin.uio.no Cardiovascular diseases, Heart, Pharmacology, Diabetes, Nutrition, Life sciences
Bilde av Tone Kristin Omsland Omsland, Tone Kristin Førsteamanuensis +47 22850606 t.k.omsland@medisin.uio.no Epidemiologi, Ernæring, Osteoporose, Sosial ulikhet, Diabetes
Bilde av Svein Olav Kolset Kolset, Svein Olav Professor +47 22851383 s.o.kolset@medisin.uio.no Ernæring, Diabetes, fedme, glykobiologi, Inflammasjon, Utviklingshemmede og helse
Bilde av Cecilie Wium Wium, Cecilie Postdoctoral Fellow +47 23034605 cecilie.wium@medisin.uio.no Diabetes, Insulin Resistance, Gestational diabetes, Lipids, Familial Hypercholesterolemia
Bilde av Kjetil Retterstøl Retterstøl, Kjetil Professor +47 22851521 +47 90098393 kjetil.retterstol@medisin.uio.no Livsvitenskap, Ernæring, Hjerte kar og lunger, Klinisk ernæringsforskning, Ernæringsbiologi, Hjerte kar og lunger, Livsstilssykdommer, Farmakologi, Diabetes, Hjerte- og karsykdom
Bilde av Cecilie Wium Wium, Cecilie Postdoktor +47 23034605 cecilie.wium@medisin.uio.no Diabetes, Insulinresistens, Svangerskapsdiabetes, Lipider, Familiær Hyperkolesterolemi